News archive

January 2020

Известување за работа во алатката Mobility tool

Ве известуваме дека алатката за пополнување и поднесување на финални извештаи “Mobility Tool+ - MT+” нема да биде во функција од 14.01.2020 до 16.01.2020 (15.30 часот).

Read more …

ЈАВЕН ПОВИК за дополнување на база на ангажирани експерти во рамките на мрежата ЕВРИДИКА

Врз основа на предвидените цели и задачи за имплементација на ЕВРИДИКА, како и решението бр. 18-59/2 од 14 јануари 2020 година, донесено од Директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (НАЕОПМ), како национална единица за ЕВРИДИКА во Република Северна Македонија, објавува:

Read more …

Прирачник за системот за регистрација на нови организации за акции управувани од националните агенции

Од 22 октомври 2019, организации кои учествуваат или имаат желба да учествуваат во акциите Еразмус+ или Европски солидарен корпус управувани од Националната агенција (децентрализирани клучни акции) треба сами да управуваат со информациите за нивните организации преку новиот систем за регистрација на организации.

 

Read more …