Новости

The 2015 Erasmus Charter for Higher Education Call

The 2015 Erasmus Charter for Higher Education Call  has been published on the EACEA  web site: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en

The announcement of the Call in all official languages of the EU will be published in the Official Journal by 10 April. The Applicants' Guidelines is published in the 3 foreseen languages (EN, FR and DE) together with the eForm.

Read more …

Workshop for Key Action 2

The National Agency for European Educational Programmes and Mobility organizes workshop for Key Action 2 - Collaboration for innovation and exchange of good practices for the action strategic partnerships . On the workshop will discuss the rules to apply, how to apply and how to fill the application.

The workshop will be held in the premises of  National Agency for European Educational Programmes and Mobility.

Read more …

EC notification about the use of applicants data in the application forms by the Participant Portal

The European Commission has published notification which clarifies which data entered in the Participant Portal are retrieved automatically and are displayed in the application forms. The following table displays in parallel the fields/data of the Portal and description of the status in the application forms.

Read more …

Workshop for Key Action 1

The National Agency for European Educational Programmes and Mobility is to organize one-day workshop for the Key Action 1 – Mobility for studying for individuals. The participants in the workshop will discuss the rules for applying, the process of submission of applications and the procedure for completion of the application forms.

Read more …

Distance calculator

Европската Комисија го објави калкулаторот за пресметка на оддалеченост на дестинации во Европа. Намената на оваа алатка е да се добие прецизен параметар за растојанието од местото на поаѓање до крајната дестинација во рамките на Еразмус+ мобилностите.

Read more …

Instruction for registration

Европската Комисија го објави Упатството за регистрација во системот за регистрирање и порталот за корисници на потенцијалните апликанти за програмата ЕРАЗМУС+.

Истиот може да се превземе од порталот на Националната агенција од следниот линк.

Read more …

Info Day

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во склоп на своите активности во соработка со општина Аеродром одржа работилница за обука и советување за програмата Еразмус + 2014-2020. На работилницата беше објаснет начинот на аплицирање и можностите кои ги нуди европската програма за млади и образование Еразмус+.

Read more …

17-02-2014 00:57

Public call

Програмата на ЕУ за образование, обука, млади и спорт 2014-2020, предложена од страна на Европската комисија на 23 ноември 2011 (во понатамошниот текст „Програмата“) се уште не е усвоена од Европската законодавна власт. Сепак, Комисијата донесе одлука да го објави овој Повик за предлог проекти со цел да им овозможи на потенцијалните корисници на грантови од Европската унија навремено да ги подготват своите проекти, а со тоа да се обезбеди непречено спроведување на самата програма во иднина.

Read more …

17-02-2014 00:57

Work meeting

Изјава на Директорот на Националната агенција Дарко Димитров

На 16ти декември на Генералната конференција за отпочнување на програмата Еразмус плус во Македонија, Националната агенција го најави повикот за поднесување на предлог проекти кој во текот на денешниот ден беше објавен на веб страната на Националната агенција, на официјалниот фејсбук профил и во дневните весници. 

Read more …

Erasmus+ programme in Macedonia

Повеќе од 4 милиони млади луѓе, студенти и возрасни ќе добијат искуство и вештини за учење, тренинг или волонтерство во странство преку Erasmus+. Оваа програма ќе поддржи повеќе од 125.000 институции и организации да работат со соработници во други земји за да ги иновираат и модернизираат праксите за учење и младинска работа. 

Read more …