Образованието оди напред, ние го следиме.

 

ПОВИК ЗА КОНТАКТ СЕМИНАР ВО ИТАЛИЈА ЗА УЧИЛИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Целта на тренингот:

Контакт семинарот има за цел да се споделат и да се откријат  нови политики за обновување и приоди во оваа област, со цел создавање на вкрстени стратешки партнерства за прашањето на NEET. Да се биде NEET има сериозни негативни последици врз поединецот, општеството и економијата. Да се биде NEET може да доведе до голем број на социјални недостатоци, како што се  незадоволство, несигурност и слабо вработување во иднина, навреда на младите и ментални и физички здравствени проблеми.

Контакт семинарот ќе се реализира во Неапол, Италија од  5 до 7 ноември 2015.

Повеќе...

Резултати од евалуацијата на апликациите пристигнати за акцијата КА2 - 2015г

Националната агенција ги објавува резултатите од евалуацијата на апликациите пристигнати за акцијата КА2 - 2015г, за рокот 31 март 2015г. Во овој рок, за четирите подакции КА201/КА202/КА203 и КА204, пристигнаа вкупно 41 апликации за проекти од областа на стратешки партнерства. По завршениот процес на техничка проверка, евалуација и селекција беа донесени решенија за доделување грант за вкупно 13 апликации.

Повеќе...

Објавен нов извештај во издание на Евридика - Професијата наставник во Европа

Во рамките на мрежата Евридика објавен е извештајот за професијата наставник во Европа кој што содржи анализи помеќу политиките што ја регулираат професијата наставник во Европа, и практиките, ставовите и перцепциите на наставниците. Анализата покрива прашања и проблеми од областа на почетното образование на наставниците. континуираниот професионален развој, меѓународната мобилност, демографските фактори, условите за работа и атрактивноста на професијата. 

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА ЗА ЕУРОПАС И ЕУРОГАЈДЕНС

На 10.07.2015 година (петок) во 13.30 часот во просториите на Центарот за образование на возрасни се одржа работна средба за запознавање со програмите ЕУРОПАС и ЕУРОГАЈДЕНС. Целта на одржување на оваа работна средба е дел од Годишната програма на ЕУРОПАС и ЕУРОГАЈДЕНС на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, како и запознавање со елементите и придовките од овие две програми. На оваа средба присуствуваа 5 вработени лица од  на Центарот за образование на возрасни.

Повеќе...

Разултати за акција КА107 - прв рок 2015

15 јули 2015

Националната агенција ги објавува резултатите од евалуацијата на апликациите пристигнати за акцијата КА107 прв рок 2015г.:

 

ИНСТИТУЦИЈА

Регистарски бр.

Вкупно одобрен буџет

1

Универзитет Апостол Павле - Охрид

2015-1МК01-КА107-002805

8.360 евра

2

Евро Колеџ - Куманово

2015-1МК01-КА107-002761

5.460евра

3

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово

2015-1МК01-КА107-002795

6.440 евра

 

Повеќе...

Повик за доставување на апликации за акција КА107

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги известува сите високообразовни институции носители на Еразмус Чартер дека се објавува втор рок за клучната акција 107 – мобилност на студенти и наставен кадар помеѓу програмски и партнерски земји  за следните региони:

Повеќе...

РАБОТНИ СРЕДБИ ЗА ЕУРОПАС И ЕУРОГАЈДЕНС

На 01, 02 и 05 јуни 2015 година се одржаа работни средби за програмите Еуропас и Еурогајденс во Центар за стручно образование и обука, Агенција за вработување на Република Македонија и Биро за развој на образованието. Целта на овие работни средби беше запознавање со новостите на елементите на Програмите Еуропас и Еурогајденс

Повеќе...

Повик за тренинг курс во Полска за училишно образование

Целта на тренингот:

Тренинг курсот има за цел  подобрување  и евалуација на методите во наставата, размена на добри практики и искуства како и подршка при вмрежување и склучување партнерства меѓу училиштата и организациите.

Тренинг курсот ќе се реализира во Констанцин –Језиорна/ Варшава, Полска од 10 до 13 септември 2015...

Повеќе...

Објава на резултатите од евалуација на апликации за КА1, рок 04 март 2015

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објави резултатите од оценувањето апликациите пристигнати за КА1 акцијата во рокот 04 март 2015г. Добитниците на грантови за КА101, КА102 и КА103 се прикажани на следниот линк. Во под-акцијата КА104 во рамките на овој рок не е доделен грант.

Повеќе...

Пријава за среднорочна обука на волонтери преку Европски волонтерски сервис - Еразмус+

Се повикуваат сите организации во Македонија кои тековно во своите организации имаат волонтери преку Акција 2 Европски волонтерски сервис ЕВС и Еразмус + КА1 Европски волонтерски сервис - ЕВС да достават информации за волонтерите со онлајн формулар достапен на линкот http://goo.gl/forms/uUAXk8k2u3 најдоцна до 14 јуни (недела) 2015 година. За секој волонтер се пополнува посебen апликациски формулар.

Повеќе...

СОУ „Ѓошо Викентиев“ ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија

Средното Општинско Училиште „Ѓошо Викентиев“ од Кочани во рамките на проектот финансиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (преку Програмата Доживотно учење) ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија.