Образованието оди напред, ние го следиме.

 

Повик за ERASMUS CHARTER за периодот 2014-2020

Извршната агенција за образование, култура и аудиовизулени политики при Европската Комисија го објави Повикот за доставување апликација за ERASMUS CHARTER за периодот 2014 - 2020 година. Сите детали за повикот може да се најдат на порталот на Извршната агенција.

Учество на Националнат агенција на Саемот за образование на УКИМ - 11 април 2014

Националната агенција за европски образовани програми и мобилност се претстави со свој штанд на Саемот за образование кој што на 11 април 2014г. беше организиран од страна на Универзитетот Св. Кирил и Методиј Скопје. Штандот на Националната агенција беше посетен и од Претседателот на Република македонија, Проф. Д-р Георге Иванов, Министерот за образование и наука Г-дин Спиро Ристовски и Ректорот на УКИМ Проф. Д-р  Велимир Стојковски. При посетатата беше разговарано за можностите што новата програма Еразмус+ ги нуди за македонските граѓани, како и за перспективите за Република Македонија со нејзинотот учество во европски програми за образование, млади и спорт.

Работилница за Клучна акција 2

Почитувани, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организира работилница за Клучната акција 2 – Соработка за иновација и размена на добри практики, за акцијата Стратешки партнерства. На работилницата ќе се дискутираат правилата за аплицирање, начинот за аплицирање и како се пополнува апликација.

Работилницата ќе се одржи во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Заинтересираните лица да се пријават на следната електронска пошта info@na.org.mk најдоцна до 10.04.2014, 15.00 часот.

Заинтересираните лица при пријавувањето потребно е да го наведат полето на интерес, односно да наведат во кој дел од стратешки партнерства сакаат да аплицираат. (Училишно образование, стручно образование и обука, високо образование, образование на возрасни и млади, меѓусекторска соработка)

Заинтересираните лица по електронска пошта ќе бидат известени за точниот датум и време на одржување на работилницата.

Известување од ЕК користењето на податоците за апликантите од Participant Portal во апликациските формулари

Европската Комисија објави известување со кое што се појаснува кои податоци внесени во Порталот на учесници и апликанти се превземаат автоматски и се појавуваат во апликациските формулари. Следната табела дава преглед паралелно на полињата од Порталот и опис за нивниот статус во апликациските формулари:

Повеќе...

Обрасци за временски распоред на активности за Клучна акција 1 и Клучна акција 3

На 07 март 2014 година Европската комисија ги објави официјалните верзии на Обрасците за временски распоред на активности за Клучна акција 1 и Клучна акција 3:

Образец за временски распоред на активности што мора да биде приложен кон апликациската форма за Клучна акција 1: Мобилност на млади и младински работници;

Образец за временски распоред на активности што мора да биде приложен кон апликациската форма за Стратешки партнерства;

Образец за временски распоред на активности  што мора да биде приложен кон апликациската форма за Клучна акција3: Структурен дијалог – состаноци помеѓу младите и носителите на одлуки во полето на младите.

Повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во врска со Јавниот повик за НАДВОРЕШНИ ЕВАЛУАТОРИ за оценување на предлог проекти и/или периодични или финални извештаи од одобрени проекти во рамките на програмата ЕРАЗМУС+ (2014-2020), Ве информираме дека се продолжува рокот за аплицирање до 12.03.2014 година 12.00 часот. Сите останати одредби од Повикот остануваат непроменети.

Повеќе...

Јавен повик за НАДВОРЕШНИ ЕВАЛУАТОРИ за оценување на предлог проекти и/или периодични или финални извештаи од одобрени проекти во рамките на програмата ЕРАЗМУС+ (2014-2020)

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност- НАЕОПМ е јавна институција формирана со закон и има надлежност за оперативно спроведување на децентрализираните акции од програмата Еразмус+ во Република Македонија.

НАЕОПМ го објавува овој Јавен повик со цел создавање на база на независни надворешни евалуатори за оценување на предлог проекти и/или периодични или финални извештаи од одобрени проекти за програмата Еразмус+, и тоа за:

Повеќе...

Учество на НА на Саемот на образование на УКИМ - 11 април 2014 Скопје

На ден 11.04.2014 година се одржа настан при Универзитетот Кирил и Методиј – Скопје со назив “Отворен ден запознајте го УКИМ ”. На овој настан присуствуваа поголемиот дел од Факултетите при УКИМ со свои штандови. Покрај Факултетите од Р. Македонија со свои штанд учествуваше и НАЕОПМ при што присутните на настанот беа информирани за програмата Еразмус+ воедно се промовираше и ЕУРОПАС.

Повеќе...

Повик за ERASMUS CHARTER за периодот 2014-2020

Извршната агенција за образование, култура и аудиовизулени политики при Европската Комисија го објави Повикот за доставување апликација за ERASMUS CHARTER за периодот 2014 - 2020 година. Сите детали за повикот може да се најдат на порталот на Извршната агенција.

Повеќе...

08-04-2014 10:10

Работилница за Клучна акција 2

Почитувани, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организира работилница за Клучната акција 2 – Соработка за иновација и размена на добри практики, за акцијата Стратешки партнерства. На работилницата ќе се дискутираат правилата за аплицирање, начинот за аплицирање и како се пополнува апликација.

Повеќе...

Презентација на Еразмус+ во Р.Ј. Корчагин Скопје -10 март 2014

На ден 10.03.2014 година Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во склоп на своите активности и во соработка со Францускиот Институт Скопје одржа работилница за обука и советување на билингвалните македонско-француски средни училишта за програмата Еразмус+ 2014-2020 во средното училиште Раде Јовчевски Корчагин од Скопје.

Повеќе...

Работилница за Клучна акција 1

Почитувани,

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организира работилница за Клучната акција 1 – Мобилност за учење на индивидуи. На работилницата ќе се дискутираат правилата за аплицирање, начинот за аплицирање и како се пополнува апликација.

Работилницата ќе се одржи во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Заинтересираните лица да се пријават на следната електронска пошта info@na.org.mk до 06.03.2014.
Заинтересираните лица по електронска пошта ќе бидат известени за точниот датум и време на одржување на работилницата.

Повеќе...

Калкулатор за пресметка на оддалеченост на дестинации во Европа

Европската Комисија го објави калкулаторот за пресметка на оддалеченост на дестинации во Европа. Намената на оваа алатка е да се добие прецизен параметар за растојанието од местото на поаѓање до крајната дестинација во рамките на Еразмус+ мобилностите.

Повеќе...

Упатство за регистрација на потенцијалните апликанти за програмата ЕРАЗМУС+

Европската Комисија го објави Упатството за регистрација во системот за регистрирање и порталот за корисници на потенцијалните апликанти за програмата ЕРАЗМУС+.

Истиот може да се превземе од порталот на Националната агенција од следниот линк.

Повеќе...

Инфо ден за презентација на програмата ЕРАЗМУС+ во Општина Аеродром

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во склоп на своите активности во соработка со општина Аеродром одржа работилница за обука и советување за програмата Еразмус + 2014-2020. На работилницата беше објаснет начинот на аплицирање и можностите кои ги нуди европската програма за млади и образование Еразмус+.

Повеќе...

21-01-2014 13:42

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС ПЛУС

Програмата на ЕУ за образование, обука, млади и спорт 2014-2020, предложена од страна на Европската комисија на 23 ноември 2011 (во понатамошниот текст „Програмата“) се уште не е усвоена од Европската законодавна власт. Сепак, Комисијата донесе одлука да го објави овој Повик за предлог проекти со цел да им овозможи на потенцијалните корисници на грантови од Европската унија навремено да ги подготват своите проекти, а со тоа да се обезбеди непречено спроведување на самата програма во иднина.

Повеќе...

СОУ „Ѓошо Викентиев“ ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија

Средното Општинско Училиште „Ѓошо Викентиев“ од Кочани во рамките на проектот финансиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (преку Програмата Доживотно учење) ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија.