Образованието оди напред, ние го следиме.

 

09-12-2014 11:51

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ – EAC/A04/14: ЕРАЗМУС+ 2015

02-635/1 од 05.12.2014год.

Овој повик за предлог проекти се базира врз основа на Регулатива (EУ) бр. 1288/2013 на Европскиот парламент и Советот на 11 декември 2013 воспоставувајќи ја програмата ‘Еразмус+’: Програмата на Европска унија за образование, обука, млади и спорт како и на Годишната работна програма Еразмус+ 2015, вклучително и Поглавје 4 – Меѓународна димензија на високото образование. Програмата Еразмус +  го опфаќа периодот од 2014 до 2020. Специфичните цели на Еразмус + се наведени во членовите 5, 11 и 16 од Регулативата.

Повеќе...

Апликациски формулари за програмата Еразмус+ (КА1, КА3) за 2015 година

Европската Комисија ги објави апликациските формулари за Клучна акција 1 и Клучна акција 3 што ќе се користат за аплицирањето во 2015 година.

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за Еуродеск информативни центри во Република Македонија

Врз основа на Решение  бр. 02-595/2 од 24.11.2014   г. донесено од Директорот, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува ЈАВЕН  ПОВИК за Еуродеск информативни центри во Република Македонија.

Еуродеск е бесплатен сервис за пласирање и дисеминација на информации, кои се достапни преку платформи за информирање и има за цел на младите луѓе и оние кои работат со нив да им обезбеди информации за можностите и мобилноста од Европските програми...

Повеќе...

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 1, 2 и 3

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објавува резултати од селекцијата на апликации за грантирање во рамките на Клучната акција 1, 2 и 3 (рок за аплицирање 30 април 2014г.):

Повеќе...

Презентација зголемување на информираноста на македонските студенти за Програмите на Унијата и Стипендиите „ Габриела Коневска - Трајковска“

На 27 октомври 2014г., во 13.00 часот, во просториите на Економски Факултет при УКИМ  ќе се одржи презентација за зголемување на информираноста на македонските студенти за Програмите на унијата и стипендиите „Габриела Коневска - Трајковска“.

Повеќе...

Повик за апликации: еТвининг мултилатерален семинар во Лион (Франција), 7-9 ноември 2014

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира пет места на еТвининг – мултилатералниот семинар во Лион (Франција) што ќе се одржи од 7 до 9 ноември 2014 година. Организатор на настанот е еТвининг Националниот сервис за поддршка на Република Франција (SCÉRÉN - http://www.cndp.fr/accueil/ - http://www.etwinning.fr/index.php?id=115).

Потенцијалните апликанти може да аплицираат за овие места најдоцна до 18 септември 2014. Покрај пополнетата апликациска форма, потенцијалните учесници треба да достават и кратка биографија во Еуропас формат и тековна состојба од централен регистар за училиштето.

Повеќе...

Јавен повик за искажување на интерес на експерти за реализација на планираните активности од ЕКВЕТ

Врз основа на предвидените цели и задачи за импелементација на ЕКВЕТ, како и решението бр.07-532/2 од 14.10.2014 донесено од Директорот, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува Јаве повик за ангажирање на два (2) експерти за реализација на планираните активности од ЕКВЕТ.

Повеќе...

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 1

09 октомври 2014г.

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објавува резултати од селекцијата на апликации за грантирање во рамките на Клучната акција 1 (рок за аплицирање 24 март 2014г.):

Повеќе...

Нова понуда на онлајн Настани за учење во рамките на еТвининг

tl_files/docs/llp/twin/logo_etwinning.gifЦентралниот сервис за поддршка на акцијата еТвининг нуди два нови онлајн Настани за учење (Learning Events) што ќе бидат реализирани преку платформата http://learninglab.etwinning.net. Обуките преку овие онлајн Настани за учење ќе се реализираат кон крајот на септември и почетокот на октомври:

Повеќе...

Нова верзија на платформата TwinSpace во рамките на etwinning.net

 

European Schoolnet, како Централен сервис за поддршка на акцијата еТвининг, од денес ја пушти во функција новата платформа TwinSpace во рамките на порталот etwinning.net.

Повеќе...

СОУ „Ѓошо Викентиев“ ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија

Средното Општинско Училиште „Ѓошо Викентиев“ од Кочани во рамките на проектот финансиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (преку Програмата Доживотно учење) ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија.