Образованието оди напред, ние го следиме.

 

Соопштение за ВЕТ чартер за мобилност

Се известуваат апликантите, потенцијалните корисници на Програмата ЕРАЗМУС + област: Стручно образование и обука, дека за Повикот кој се однесува на предлог проекти за 2015 година, организациите од Република Македонија не се подобни да поседуваат ВЕТ чартер за мобилност.

Повеќе...

04-02-2015 10:02

SCHOOL EDUCATION GATEWAY

Европската комисија го пушти во функција новиот портал School Education Gateway. Истиот е достапен на линкот http://www.schooleducationgateway.eu/. Овој портал е финансиран од програмата Еразмус+ кој што цели кон подобро информирање на сите чинители во училишното образование за најновите постигнувања во делот образовните политики, понудите за обуки, можностите за склучување на партнерства помеѓу училиштата, можностите за мобилност на наставниот кадар, описите за новости и трендови во училишното образование, дава прегледи за добрите образовни практики и експерстки трудови, информации за националните иницијативи и дополнителни ресурси.

Повеќе...

Пријава за обука на волонтери Еразмус+ Европски волонтерски сервис

Се повикуваат сите организации во Македонија кои тековно во своите организации имаат волонтери преку Акција 2 Европски волонтерски сервис ЕВС и Еразмус + КА1 Европски волонтерски сервис - ЕВС да достават информации за волонтерите со онлајн формулар достапен на линкот http://goo.gl/forms/uUAXk8k2u3 најдоцна до 8 февруари (недела) 2015 година. За секој волонтер се пополнува посебen апликациски формулар.

Повеќе...

Апликациски формулари за програмата Еразмус+ КА2 - Стратешки партнерства

Европската Комисија ги објави апликациските формулари за Клучна акција 1 и Клучна акција 3 што ќе се користат за аплицирањето во 2015 година.

Повеќе...

Работилници за Еразмус+, Повик 2015 година

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува дека во текот на месец февруари 2015 година ќе одржи информативни работилници за сите клучни акции од програмата Еразмус+. Работилниците ќе стават акцент на правилата за аплицирање, начинот за аплицирање и како се пополнува апликација. Работилниците ќе се одржат во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, и во зависност од покажаниот интерес, ќе се одржуваат во помали групи.

Повеќе...

ЕВРИДИКА: Објавен е извештајот за евалуацијата на училиштата во Европа

Европската Комисија го објави извештајот за евалуацијата на училиштата во Европа под наслов Обезбедување квалитет во образованието: Политики и пристапи за оценување на училиштата. Овој извештај ги анализира структурите и организацијата на евалуацијата на училиштата во основното и средното образование. Ги покрива сите земји членки на ЕУ, како и Исланд, Норвешка, Македонија и Турција.

Повеќе...

09-12-2014 11:51

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ – EAC/A04/14: ЕРАЗМУС+ 2015

02-635/1 од 05.12.2014год.

Овој повик за предлог проекти се базира врз основа на Регулатива (EУ) бр. 1288/2013 на Европскиот парламент и Советот на 11 декември 2013 воспоставувајќи ја програмата ‘Еразмус+’: Програмата на Европска унија за образование, обука, млади и спорт како и на Годишната работна програма Еразмус+ 2015, вклучително и Поглавје 4 – Меѓународна димензија на високото образование. Програмата Еразмус +  го опфаќа периодот од 2014 до 2020. Специфичните цели на Еразмус + се наведени во членовите 5, 11 и 16 од Регулативата.

Повеќе...

Апликациски формулари за програмата Еразмус+ (КА1, КА3) за 2015 година

Европската Комисија ги објави апликациските формулари за Клучна акција 1 и Клучна акција 3 што ќе се користат за аплицирањето во 2015 година.

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за Еуродеск информативни центри во Република Македонија

Врз основа на Решение  бр. 02-595/2 од 24.11.2014   г. донесено од Директорот, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува ЈАВЕН  ПОВИК за Еуродеск информативни центри во Република Македонија.

Еуродеск е бесплатен сервис за пласирање и дисеминација на информации, кои се достапни преку платформи за информирање и има за цел на младите луѓе и оние кои работат со нив да им обезбеди информации за можностите и мобилноста од Европските програми...

Повеќе...

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 1, 2 и 3

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објавува резултати од селекцијата на апликации за грантирање во рамките на Клучната акција 1, 2 и 3 (рок за аплицирање 30 април 2014г.):

Повеќе...

СОУ „Ѓошо Викентиев“ ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија

Средното Општинско Училиште „Ѓошо Викентиев“ од Кочани во рамките на проектот финансиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (преку Програмата Доживотно учење) ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија.