Образованието оди напред, ние го следиме.

 

Моментално нема новости.

26-03-2015 15:22

Зачленување на Република Македонија во EУРОДЕСК АИСБЛ

Директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност г-дин Дарко Димитров од 26.03.2015 до 28.03.2015 година учествува на годишниот состанок на европската мрежа ЕУРОДЕСК (EURODESK), организирана од страна на EУРОДЕСК АИСБЛ (EURODESK AISBL) во Брисел.
Во рамките на годишниот состанок, Република Македонија официјално ќе стане членка на EУРОДЕСК АИСБЛ (EURODESK AISBL), а Националната агенција ќе се стекне со стасус на Национален Еуродеск партнер –Еуродеск центар во Македонија.

Повеќе...

07-03-2015 17:20

Отворен повик за ЕРАЗМУС ПОВЕЛБА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ 2014-2020

Европската Комисија го објави повикот за доставување на апликации за Еразмус повелбата за високо образование 2014-2020.

Еразмус плус програмата ја поддржува, помеѓу другите цели во јавната политика, и агендата за европска модернизација и интернационализација во високото образование во периодот 2014-2020. Еразмус повелбата за високо образование 2014-2020 обезбедува општа рамка за квалитет за активностите во европската и меѓународната соработка што високообразовните институции може да ги спроведуваат во оваа Програма. 

Повеќе...

Успешни приказни: Учество во eTwinning КУРС ЗА ONLINE МОДЕРАТОРИ

tl_files/docs/llp/twin/logo_etwinning.gifСпасија Нешкоска Цуцулеска; Директор на СОУ Кузман Јосифоски – Питу Прилеп

Мојот профил на веб платформата eTwinning.net постои од 2011 година. Курсот беше најавен на почетната страница каде во континуитет се нудат најразлични обуки, работилници, видео конференции и сл. од секоја гранка на образованието кои би ги задоволиле потребите и вкусовите на колегите наставници од цела Европа. Пријавувањето беше во септември 2014 година и од две илјади пријавени апликанти изборот на падна на двесте партиципиенти од најразлични држави од Европа меѓу кои и јас како единствен учесник од Македонија. 

Повеќе...

Корекции на апликациски формулари за за КА101, КА102 и КА104

Би сакале да Ве информираме дека е забележана техничка грешка во трошоци за „Special Needs“ и „Exceptional Costs“ во делот за пресметка на буџет во апликационите формулари за следните акции:

• KA101 – Мобилност на наставен кадар во училишно образование ( School education staff mobility)

• KA102 VET learners and staff mobility – Мобилност на ученици и наставен кадар во стручно образование и обука)

• KA104 Adult education staff mobility – Мобилност на наставен кадар во образование за возрасни

Повеќе...

Соопштение за ВЕТ чартер за мобилност

Се известуваат апликантите, потенцијалните корисници на Програмата ЕРАЗМУС + област: Стручно образование и обука, дека за Повикот кој се однесува на предлог проекти за 2015 година, организациите од Република Македонија не се подобни да поседуваат ВЕТ чартер за мобилност.

Повеќе...

04-02-2015 10:02

SCHOOL EDUCATION GATEWAY

Европската комисија го пушти во функција новиот портал School Education Gateway. Истиот е достапен на линкот http://www.schooleducationgateway.eu/. Овој портал е финансиран од програмата Еразмус+ кој што цели кон подобро информирање на сите чинители во училишното образование за најновите постигнувања во делот образовните политики, понудите за обуки, можностите за склучување на партнерства помеѓу училиштата, можностите за мобилност на наставниот кадар, описите за новости и трендови во училишното образование, дава прегледи за добрите образовни практики и експерстки трудови, информации за националните иницијативи и дополнителни ресурси.

Повеќе...

Пријава за обука на волонтери Еразмус+ Европски волонтерски сервис

Се повикуваат сите организации во Македонија кои тековно во своите организации имаат волонтери преку Акција 2 Европски волонтерски сервис ЕВС и Еразмус + КА1 Европски волонтерски сервис - ЕВС да достават информации за волонтерите со онлајн формулар достапен на линкот http://goo.gl/forms/uUAXk8k2u3 најдоцна до 8 февруари (недела) 2015 година. За секој волонтер се пополнува посебen апликациски формулар.

Повеќе...

Апликациски формулари за програмата Еразмус+ КА2 - Стратешки партнерства

Европската Комисија ги објави апликациските формулари за Клучна акција 1 и Клучна акција 3 што ќе се користат за аплицирањето во 2015 година.

Повеќе...

Работилници за Еразмус+, Повик 2015 година

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува дека во текот на месец февруари 2015 година ќе одржи информативни работилници за сите клучни акции од програмата Еразмус+. Работилниците ќе стават акцент на правилата за аплицирање, начинот за аплицирање и како се пополнува апликација. Работилниците ќе се одржат во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, и во зависност од покажаниот интерес, ќе се одржуваат во помали групи.

Повеќе...

ЕВРИДИКА: Објавен е извештајот за евалуацијата на училиштата во Европа

Европската Комисија го објави извештајот за евалуацијата на училиштата во Европа под наслов Обезбедување квалитет во образованието: Политики и пристапи за оценување на училиштата. Овој извештај ги анализира структурите и организацијата на евалуацијата на училиштата во основното и средното образование. Ги покрива сите земји членки на ЕУ, како и Исланд, Норвешка, Македонија и Турција.

Повеќе...

СОУ „Ѓошо Викентиев“ ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија

Средното Општинско Училиште „Ѓошо Викентиев“ од Кочани во рамките на проектот финансиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (преку Програмата Доживотно учење) ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија.