Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

ЕВРИДИКА извештај: Национални системи за партиципација и поддршка на студентите во Европа

tl_files/docs/eplus/eurydice/Cover_Fees_and_Dzupport_Vignette.jpgОвој извештај прикажува како функционираат системите за наплата и поддршка (вклучувајќи и кредити и стипендии) во високото образование во Европа. Во продолжение на обезбедувањето на компаративен преглед на партиципациите и финансиската поддршка што им се на располагање на редовните студенти во 2015/2016, овој извештај вклучува на индивидуални прегледи за сите земји што ги опишуваат главните елементи на националните системи.

Повеќе...

еТвининг работилница за професионален развој во Охрид, 20-22 ноември 2015

tl_files/docs/eplus/images/logo_eTw.pngНационалната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира 17 места на еТвининг работилницата за професионален развој во Охрид што ќе се одржи од 20 до 22 ноември 2014 година. Организатор на настанот е еТвининг Националниот сервис за поддршка на Република Македонија во рамките на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и еТвининг Националниот сервис за поддршка на Република Турција.

Повеќе...

ONLINE SEMINAR: eTwinning and Teacher’s practice

tl_files/docs/eplus/images/logo_eTw.pngONLINE SEMINAR: eTwinning and Teacher’s practice
-Application Open 29 October 29.10.2015
-Close Date: 5th November, 6.00 PM (CET)
-Expert: Caroline Kearney, Monitoring Officer in the eTwinning Central Support Service

-Language: English

This seminar will highlight some of the key results from the 2014 eTwinning Monitoring survey which was designed to investigate how eTwinning is affecting teachers’ professional practice and what according to teachers can be further done to improve eTwinning’s professional development services.

Повеќе...

Повик за тренинг курс во Бон (Германија) за училишно образование

Целта на тренинг курсот е:

-Да се подобри знаењето на учесниците во врска со процесот и резултатите од неформалното учење;
-Оценувањето на компетенциите на млади луѓе (со помали можности);
-Користење на алатки за препознавање на инклузивна младинска работа

Тренинг курсот ќе се реализира во Бон од 18ти  до 24ти  јануари 2016 година.

Повеќе...

Обука за тековни волонтери преку Европски волонтерски сервис - ЕВС

(On-arrival & Mid term ) Се повикуваат сите организации во Македонија кои тековно во своите организации имаат волонтери преку Европски волонтерски сервис – ЕВС да достават информации за волонтерите со пополнување на табелата со податоци која може да се најде на следниот линк.

Повеќе...

Повик за аплицирање за Еразмус+ Повелба за мобилност за стручно образование и обука

tl_files/docs/eplus/VET-CHARTER/2015_08-Erasmus+-VET-webbanner-transparentblue.png

02-834/2 од 26.10.2015

Еразмус+ Повелбата за мобилност за стручно образование и обука е наменета за поттикнување на организациите кои веќе имаат докажан квалитет во организирањето на ВЕТ мобилности на ученици и вработени за понатаму да ги развијат нивните европски меѓународни стратегии.

Повеќе...

26-10-2015 09:00

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ – EAC/A04/15: ЕРАЗМУС+ 2016

02-832/2 од 26.10.2015год.

Овој повик за предлог проекти се базира врз основа на Регулатива (EУ) бр. 1288/2013 на Европскиот парламент и Советот воспоставувајќи ја програмата ‘Еразмус+’: Програмата на Европска унија за образование, обука, млади и спорт како и на 2015 и 2016 Еразмус+ Годишната работна програма. Програмата Еразмус +  го опфаќа периодот од 2014 до 2020. Специфичните цели на Еразмус + се наведени во членовите 4, 5, 11 и 16 од Регулативата.

Повеќе...

Упатство за пополнување на сертификатот ЕУРОПАС Мобилност

tl_files/docs/eplus/Networks/europass_logo.gifНационалниот Еуропас Центар го објавува првото издание на упатството за пополнување на сертификатот Еуропас Мобилност. Во овој документ ќе најдете корисни примери на Еуропас Мобилност сертификатот, информации за кои целни групи истиот е наменет, чекор по чекор насоки за пополнување на сертификатот и техничката поддршка што ја обезбедува македонскиот Национален Еуропас Центар.

Повеќе...

Повик за тренинг курс во Малта за училишно образование

Целта на тренингот:

Целта на семинарот е здружување на професионалци од областа на образованието низ цела Европа чија цел ќе биде истражување на  ELS (Early School Leaving Seminar-  рано напуштање на училиштето) како и дискусии поврзани со тоа колку стручното образование и обука и младинската работа можат да се користат како алтернативни патишта на учење.

Тренинг курсот ќе се реализира во Малта од 15ти  до 19ти  ноември 2015 година.

Повеќе...

ЕВРИДИКА извештај: плати и надоместоци на наставниците и директорите во училиштата низ Европа

tl_files/docs/eplus/eurydice/eurydice_logo.gifВо рамките на мрежата Евридика објавен е извештајот за платите на наставниците и директорите на училиштата во земјите членки на мрежата ЕВРИДИКА. Овој извештај содржи компаративна анализа на платите и надоместоците на наставниците и директорите за учевбната 2014/2015 година, како и поединечни детални прегледи за овие податоци за секоја земја посебно, кои што вклучуваат и податоци за годинпната бруто плата, типовите на надоместоци што ги добиваат наставниците и директорите за прекувремена работа и за соодветните дополителни одговорности.

Повеќе...