Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

Важно соопштение за рокот 04.10.2017 поднесување апликации за КА347

Ве молиме имајте во предвид дека поднесувањето на апликации од Клучната Акција 347 за рокот 04.10.2017 година исклучиво ќе биде пристапно преку веб платформа овозможена од Европската комисија. За разлика од сите останати апликации, во КА347 од следниот рок пристапот до апликациската форма ќе биде достапна преку следниов линк:

https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за Еуродеск информативни центри во Република Македонија

Врз основа на Решение  бр. 02-69/2 од 26.01.2016 г. донесено од Директорот, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува:

 

Ј А В Е Н П О В И К

за Еуродеск информативни центри во Република Македонија

 

Еуродеск е бесплатен сервис за пласирање и дисеминација на информации, кои се достапни преку платформи за информирање и има за цел на младите луѓе и оние кои работат со нив да им обезбеди информации за можностите и мобилноста од Европските програми.

Повеќе...

Работна средба за ЕУРОПАС и ЕУРОГАЈДЕНС

На 21.01.2016 година се одржа работна средба за Еуропас и Еурогајденс во ОУ Димо Хаџи Димов- Скопје. На оваа работна средба присуствуваа 22-ца наставници од ОУ Димо Хаџи Димов- Скопје. Целта на одржување на оваа работна средба беше запознавање со  мрежите Еуропас и Еурогајденс, како и какви можности нудат, нивните елементи и новости. На оваа работна средба им беа објаснети  активностите кои ќе бидат организирани од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, ...

Повеќе...

Јавен повик за избор на организација активна во полето Млади за експертиза во дескрипција на поглавјата од иницијативата Јутвики за 2016 година

Врз основа на предвидените цели и задачи за импелементација на Јутвики, како и решението бр.02-48/2  од 15.01.2016 донесено од Директорот, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува

Јавен повик

за избор на организација активна во полето Млади за експертиза во дескрипција на поглавјата од иницијативата Јутвики за 2016 година

 

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност–( НАЕОПМ) е јавна установа формирана со закон и има надлежност за оперативно спроведување на децентрализираните акции од програмата Еразмус+ во Република Македонија.

Повеќе...

Јавен повик за надополнување на базата на НАДВОРЕШНИ ЕВАЛУАТОРИ за оценување на предлог проекти и/или периодични или финални извештаи од одобрени проекти во рамките на програмата ЕРАЗМУС+ (2014-2020)

Врз основа на Решение  бр. 08-983/2од 29.12.2015 година донесено од Директорот, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува:

Јавен повик за надополнување на базата на НАДВОРЕШНИ ЕВАЛУАТОРИ за оценување на предлог проекти и/или периодични или финални извештаи од одобрени проекти во рамките на програмата ЕРАЗМУС+ (2014-2020)

Повеќе...

Повик за доставување на апликации за еТвининг амбасадори

tl_files/docs/eplus/images/logo_eTw.png

Во согласност со Планот на активности на акцијата еТвининг за 2015г.  Националната агенција за европски образовни програми има предвидено селекција на 10 еТвининг амбасадори во Република Македонија кои ќе реализираат активности за промоција на акцијата еТвининг како составен дел на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Повеќе...

Резултати од селекција на апликации за учество на тренинг курсеви во Малта и Италија

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објавува резултати од селекцијата на апликации за учество на тренинг курсевите во Италија и Малта.

Повеќе...

Повик за пријавување на учесници за Годишен ЕВС Настан 3-5 декември 2015

Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност организира Годишен ЕВС настан кој ќе се одржи од 03-05.12.2015 во Скопје во хотел Континентал.

Годишниот ЕВС настан ќе биде можност за сите ЕВС волонтери кои заклучно со 1 декември 2015 ја завршиле својата ЕВС активност: да дискутираат и да разменат искуство за реализираните ЕВС проекти,  да го пренесат своето искуство на тековните ЕВС волонтери но и на потенцијално заинтересираните млади кои имаат интерес да бидат ЕВС волонтери.

Учесниците на Годишниот ЕВС настан ќе имаат можност да направат вмрежување и остварување на нови контакти, споделување на искуство од ЕВС како можност за неформално стекнување на нови вештини и знаења, развој на нови проекти и истражување на можности за искористување на стекнатите вештини и знаења.  Ќе бидат презентирани успешни ЕВС проекти и ќе биде одбележан 5 декември Меѓународниот ден на волонтерство.

Повеќе...

ЕВРИДИКА извештај: Структура на образовните системи во Европа 2015/2016 - дијаграми

tl_files/docs/eplus/eurydice/192EN.jpg

Овој извештај обезбедува преглед на структурата на образовните системи во Европа за 20156/2016. Претставени се вкупно 42 образовни системи. Информацијата ги покрива 28-те земји членки на ЕУ како и Македонија, Босна и Херцеговина, Швајцарија, Исланд, Лихтенштај, Црна Гора, Норвешка, Србија и Турција.

За секоја земја дијаграмите покажуваат како се организирани образовните системи на пет нивоа: претшколско образование и нега, основно и средно образование, пост-средно не-високо образование, и главните програми што се нудат на терцијарно ниво.

Повеќе...

Натпреварување за еТвининг Награди за 2016

tl_files/docs/eplus/etwinning2015/img/image001.jpgГлавната категорија е спонзорирана од Европската Комисија и има три нивоа:  

Трите награди се доделуваат за проекти што вклучуваат:

1.Ученици од возрасна група 4-11 години

2.Ученици од возрасна група 12-15 години

3.Ученици од возрасна група 16-19 години

Како дополнување на главната категорија за еТвининг Награда, има и неколку специјални категории кои што се спонзорирани од други организации. Во 2016 награди во специјални категории се:

Повеќе...

ЕВРИДИКА извештај: Национални системи за партиципација и поддршка на студентите во Европа

tl_files/docs/eplus/eurydice/Cover_Fees_and_Dzupport_Vignette.jpgОвој извештај прикажува како функционираат системите за наплата и поддршка (вклучувајќи и кредити и стипендии) во високото образование во Европа. Во продолжение на обезбедувањето на компаративен преглед на партиципациите и финансиската поддршка што им се на располагање на редовните студенти во 2015/2016, овој извештај вклучува на индивидуални прегледи за сите земји што ги опишуваат главните елементи на националните системи.

Повеќе...