Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

ТАС Настан: СПРЕМНИ ЗА СВЕТОТ – АЛАТКИ ЗА ВОДЕЊЕ НА МЛАДИТЕ ЛИЦА ВО НИВНИОТ ЖИВОТ

tl_files/docs/eplus/epdocs/TCA/2017/TCA-helsinki.jpgСеминар / Конференција

12-15 септември 2017 | Хелсинки, Финска

Семинар и саем за алатки на информации за младите лица, водството и советувањето на младите лица: Споделување и оформување на добри пракси за испорака на информациите, водството и советување на младите лица кои се однесуваат на иднината на нивниот живот.

Целта на овој семинар е да се обидеме да ја видиме иднината на младите лица. Кои се идните мега трендови и како светот и нашите животи ќе се променат?  Кои се предизвиците со кои што би се соочиле младите лица во иднина? Како може младинската работа и информациите кои се однесуваат на младите лица да помогнат при соочувањето на младите лица со предвизиците кои што ги чекаат во иднина? Кои добри пракси веќе се достапни во Европа?

Повеќе...

ТСА настан: Сите за инклузија (фаза 1)

Тренинг курс

9-13 октомври 2017, Словачка

            Овој тренинг курс се фокусира на охрабрување и зајакнување на младинските работници и социјалните работници да започнат со инклузивни проекти со мешани групи преку Еразмус+ проекти.  Нашата главна цел е да го направиме Е+ поинклузивен, достапен за младите лица со помали можности.

“Сите за инклузија” е тренинг курс во две фази. Втората фаза ќе биде во мај 2018 година. Целите на тренинг курсот “Сите за инклузија” се следниве:

Повеќе...

ТАС Настан: Контакт семинар во Прага во областа на образованието за здравствено и социјална грижа

Тема: „Соработка во полето на образование за здравствена и социјална грижа“ (Cooperation in the field of Health and Social Care Education)

Целта на тренингот:

- Да се истражат факторите за креирање на успешни проекти како на локално, така и на меѓународно ниво со акцент на стручното образование и обука,

- да се даде можност за соработка меѓу институции во полето за стручно образование и обука;

- Да се зголеми бројот на мобилности за вработени, но и да им се овозможи на учесниците да ги искористат можностите кои ги нуди КА2- стратешките партнерства за понатамошен развој на нивните практики на меѓународно ниво,

 - Да се даде можност за размена на искуства меѓу различни институции во полето на стручно образование и обука.

Контакт семинарот ќе се реализира во Прага, Чешка од 11 до 14 октомври 2017.

Повеќе...

Евридика извештај: Време алоцирано за настава во редовното задолжително образование во Европа за 2016/2017 година

tl_files/docs/eplus/eurydice/2017pub/157px-208_EN_TT_2016_17_cover.jpgСоветот на Европската Унија  постави за цел лошите постигања во писменост, математика и наука кај 15 годишниците да се намалат под 15% до 2020 година. Но како европските земји ќе го постагнат ова? Ефективности учење зависи од многу фактори, но еден клучен елемент во процесот на учење на учениците е времето за настава кое што им е достапно. Како замјите ќе го организираат ограниченото време помеѓу различни предмети, осигурувајќи при тоа дека сите ученици имаат можност да го развијат својот потренцијал за учење во различни области?

Овој извештај го проучува препорачаното минимално време за настава во редовното задолжително општо образование во учебната 2016/2017 година во 42 европски образовни системи. Конкретно од Македонија, за овој извештај се обезбедени податоци за времето за настава по сите предмети во основно и средното образование. Извептајот вклучува и национални дијаграми што ги прикажуваат податоците по година и по предмет.

Повеќе...

Обука за ЕВС тековни волонтери преку Европски волонтерски сервис - ЕВС

Се повикуваат сите организации во Македонија кои тековно  во своите организации имаат волонтери преку Европски волонтерски сервис – ЕВС да достават информации за волонтерите со пополнување на табелата со податоци која може да се најде на подолу на оваа веб страница:

Податоците треба да се пополнат  најдоцна до 14 јуни (среда) 2017 година.

Датуми на одржување на ЕВС обуки:

Повеќе...

Евридика извештај: Учењето странски јазици во училиштата во Европа - Издание 2017

tl_files/docs/eplus/eurydice/2017pub/113px-Cover_KD_Languages2.jpgВо Европа има преку 600 официјални јазици. Европа е континент на значаен лингвистичка разнообразност, и истата се повеќе се зголемува со последните миграциски бранови. Изданието на Клучни податоци за учењето јазици во училиштата во Европа од 2017 година ги опишува главните образовни политики за наставата и учењето странски јазици цо 42 образовни системи во Европа.

Некои од прашањата што се одговорени во овој извештај се следните:

  • Колку време учениците поминуваат во учење странски јазици?
  • Кои се 10-те странски јазици што вообичаено се нудат за учење во училиштата?
  • Дали наставниците по странски јазици патуваат во странство за обука?
  • Колку ученици со мигрантско потекло го зборуваат наставниот јазик дома?
  • И уште многу други.

Повеќе...

Отворен ден на Институтот ДАНТЕ АЛИГИЕРИ и Националната агенција

Отворен ден: 29.05.2017 (понеделник)  11-13 ч.

Канцеларија на Секретаријатот за европски прашања

Плоштад Македонија (спроти Тренд)

 

Институтот Данте Алигиери во Скопје и Националната агенција за европски образовни програми и мобилност имаат чест да ве поканат на зеднички Отворен ден.

На настанот ќе имате можност да се запознаете со активностите на Институтот:

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Лувен, Белгија

Тема: Стратешки партнерства за учење базирано на работа во иницијалното и континуираното стручно образовани и обука (Strategic Partnerships on Work Based Learning in initial and continuous vocational education and training)

Целта на тренингот:

- Да се даде можност за создавање на партнерства кои ќе поднесуваат успешни апликации како и ефективно имплементирање на крос-секторски стратешки партнерства;

- Да се обезбедат потребните информации и вештини за разбирање и имплементирање на таквите партнерства;

 - Да се даде можност за размена на искуства и знаења меѓу организациите кои се вклучени во сите видови на активности за учење;

Контакт семинарот ќе се реализира во Лувен, Р. Белгија од 16 до 19 октомври 2017.

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Варшава, Полска

Тема: Политики базирани на докази во Еразмус+ (Evidence-based policy in Erasmus+)

Целта на тренингот:

Главната идеја на семинарот е да ги запознае учесниците со резултатите од истражувањето за Програмата Еразмус+ во смисла на нејзиниот ефект врз институциите/организациите и учесниците, сподели искуства за алатките, практиките и методологија, креирањето мрежи за идните заеднички истражувачки активности и да го разгледа пристапот на Националните агенции кон анализите и политиките базирани на докази во Еразмус+

Контакт семинарот ќе се реализира во Варшава, Р. Полска од 25 до 27 октомври 2017.

Повеќе...

Јавен повик за поднесување апликации за учество на еТвининг семинар во Португалија

Врз основа на Решение  бр. 20-531/2 од 22.05.2017 донесена од В.Д Директорот, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува:

 ЈАВЕН ПОВИК

за ибор на двајца (2) еТвининг амбасадори за eТвининг семинар во Лисабон-Португалија 22-24 јуни 2017г,

Во согласност со работната програма за 2017г. Националната агенција за европски образовни програми има предвидено учество на двајца (2)еТвининг амбасадори за eТвининг семинар во Лисабон-Португалија 22-24 јуни 2017г.Семинатрот е наменет за наставници од сите наставни предмети кои се заинтересирани за учење на нови методологии .Износот на котизацијата и патните трошоци ги покрива Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Работен јазик на настанот ќе биде англиски.

Повеќе...