Образованието оди напред, ние го следиме.

 

ЕРАЗМУС+ резултати од проекти


 tl_files/docs/eplus/2016/MT-img.png

Известување за MobilityTool+

Европската Комисија ја објави новата верзија на упатството за користење на алатката MOBILITY TOOL+. Документот е достапен во менито ДОКУМЕНТИ / ЕРАЗМУС+ УПАТСТВА И ПРИРАЧНИЦИ или директно на следниот линк.


ТАС Настан: Еразмус+ за бегалци и мигранти во Измир

Тренинг Курс

21-26 мај 2017 / Измир, Турција

Миграцијата е една од главните социјални, економски и политички  прашања на свремените општества и недостатокот на прашањата кои претставуваат потхранување на предизвиците во однос на мигранти и општества домаќини.

Целта на овој тренинг курс е информирање, охрабрување и зајакнување на младинските организации и младинските работници користејќи ја Еразмус+ програмата како алатка со што ќе се дизајнираат активностите и механизмите за поддршка на бегалците и мигрантите.

Повеќе...

ТАС Настан: Тренинг за Влијанието на Младинската работа

Тренинг курс

8-12 Мај 2017 | Тампере, Финска

Главната цел на овој тренинг е да се покаже зошто е важно мерењето на импактот од резултатите на работата на младите и Еразмус+ проектите.

Импактот од тренингот за Младинска работа се фокусира на тоа што всушност влијанието значи. Исто така се дискутира за причинити зашто влијанието треба да биде видливо и на кого треба тоа да се однесува во однос на нашите резултати од еваулацијата. На овој тренинг ќе имате можност да дискутирате за идеите од влијанието, ефективноста, еднаквоста и квалитетот во релација на природата на младинската работа.

Повеќе...

ТАС Настан: EVS P.M.- ЕВС Проектен менаџмент

Тренинг курс

15-19 март 2017 | Молина (Малага), Шпанија

Овој тренинг е активност за не-формално учење кој има цел за поддршка на развој на квалитетот на ЕВС проекти во програмата Еразмус+. Исто така целта е олеснување на теоретското и практичното знаење за квалитетниот пристап на проектите и активностите во ЕВС.

Подетални цели:

  1. Подобрување на знаењето на Програмата Еразмус+ и детали од КА1 Мобилност на млади- Европски Волонтерски Сервис;
  2. На практичен начин да се разберат развојот на ЕВС проектите, документите поврзани со менаџмент и дистрибуција на обврските на засегнати страни кои се вклучени...

Повеќе...

DIG-IT up! Обука за вклучување на дигиталните алатки во младинската работа, основи на дигитална младинска работа

Тренинг курс

20-25 март 2017, Цивитавекиа Италија

 

Целта на одржување на овој тренинг курс е стекнување нови знаења и вештини како и изнаоѓање на креативни начини за комбинирање на аналогни и екстерни активности во младинската работа преку дигитални алатки и апликации кои се користат од младите.

Со овој тренинг курс ќе понуди решенија кои што ги содржат потребите на двете страни и ја поддржуваат комуникацијата помеѓу нив со изнаоѓање на начини за кои што можат младинските работници да бидат дигитални млади и да вклучат дигитални уреди во нивната работа.

Повеќе...

24-01-2017 12:24

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ – EAC/A03/2016: ЕРАЗМУС+ 2017

02-954/2 од 23.11.2016год.

Овој повик за предлог проекти се базира врз основа на Регулатива (EУ) бр. 1288/2013 на Европскиот парламент и Советот воспоставувајќи ја програмата ‘Еразмус+’: Програмата на Европска унија за образование, обука, млади и спорт како и на 2016 и 2017 Еразмус+ Годишната работна програма. Програмата Еразмус +  го опфаќа периодот од 2014 до 2020. Специфичните цели на Еразмус + се наведени во членовите 4, 5, 11 и 16 од Регулативата.

Повеќе...

Повик за доставување на апликации за учество на ТСА настан во Висеу, Португалија

Тема на обуката: Партнерства во Еразмус+: воспоставување, управување и зајакнување на меѓу-секторски партнерства во областа на младите

Тренинг курс:  23-28 фебруари, Висеу, Португалија

Овој тренинг има за цел  поттикнување на иновативни практики и соработка помеѓу организациите кои се активни во полето на млади и граѓанските организации кои се активни во различни социо-економски сектори.

Повеќе...

Пријавување за учество на работилници за ЕРАЗМУС+

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организира серија на работилници за акциите КА101, КА102, КА104, КА105, КА205 и КА347 што ќе се одржат пред крајните рокови за доставување на апликации, респективно за секоја акција. На работилниците презентерите на НА ќе го објаснат процесот на аплицирање и ќе одговорат на поставените прашања од учесниците на работилниците.

Повеќе...

Повик за аплицирање за Еразмус+ Повелба за мобилност за стручно образование и обука - 2017 год.

tl_files/docs/eplus/VET-CHARTER/2015_08-Erasmus+-VET-webbanner-transparentblue.png

18-26/2 од 10.01.2017

Еразмус+ Повелбата за мобилност за стручно образование и обука е наменета за поттикнување на организациите кои веќе имаат докажан квалитет во организирањето на ВЕТ мобилности на ученици и вработени за понатаму да ги развијат нивните европски меѓународни стратегии.

Стекнувањето на Повелбата за мобилност за стручно образование и обука ќе овозможи да се аплицира на поедноставен начин за проекти под Еразмус+ Програмата, Клучна акција 1 мобилност на ВЕТ ученици и вработени почнувајќи од 2017.  Исто така целта на Повелбата е подржување во градењето на капацитетите за организирање на квалитетни мобилности на ученици и вработени, а во исто време да се награди, промовира и развие квалитетот во мобилноста.

 

Повеќе...

Покана за настан: “ 20 години ЕВС – поглед во минатото и кон иднината“

Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност во рамките на одбележување на 20 години ЕВС организира завршен настан:

“20 години ЕВС – поглед во минатото и кон иднината“

Ги покануваме сите заинтересирани да ни се придружат на 16  декември 2016 (петок) од 12.00-15.00 ч во  објектот на “Јавна Соба “ (Сала “Слава“) ул.50 Дивизија бр.22 во Скопје  и да присуствуваат на:

Повеќе...

Повик за учесници “Мојата ЕВС приказна“

Европски волонтерски сервис- ЕВС е активност која Европската Комисија ја поддржува веќе 20 години и околу 100.000 млади од ЕУ и останатите земји ја искористиле можноста да бидат ЕВС волонтери. Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност тековно организира низа на настани во рамките на одбележување на 20 години ЕВС и за таа цел го организира настанот “Мојата ЕВС приказна“.  

Повеќе...

СОУ „Ѓошо Викентиев“ ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија

Средното Општинско Училиште „Ѓошо Викентиев“ од Кочани во рамките на проектот финансиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (преку Програмата Доживотно учење) ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија.