tl_files/docs/eplus/images/2018/logo_erasmus_plus001_0.png   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en
     
tl_files/docs/eplus/images/2018/500x69_Banner_E+PRP.png

Моментално нема новости.

Учество на состанок за претставниците на еТвининг националните сервиси за поддршка од Европа

Четврток, 21 ноември 2019 година

Од 19 до 20 ноември, во Брисел, се одржа состанок за претставниците на еТвининг Националните сервиси за поддршка од Европа, на кој присуствуваа претставничките од Националната агенција, Деспина Србиновска и Драгица Ивановска, а кој го водеа претставници од Европската комисија.

Повеќе...

Заеднички состанок во Брисел за Европас, Еврогајденс и Европска рамка за квалификации

Четврток, 21 ноември 2019 година

На 15 ноември во Брисел беше одржан заеднички состанок за Европас, Еврогајденс и Европска рамка за квалификации.

На настанот учествуваа претставници од националните Европас и Еврогајденс центри како и национални координатори на европската рамка на квалификации. Од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, која е воедно е и национален Европас и Еврогајденс центар, учествуваа Маја Колекеска, Гоце Величковски и Александар Гочев.

Повеќе...

Учество на состанок за Еразмус+

Четврток, 21 ноември 2019 година

Во периодот од 13 до 15 ноември, на покана од Генералниот директорат за образование, млади, спорт и култура, претставници од Националната агенција присуствуваа на состанок за Еразмус+, високо образование кој се одржа во Брисел, Белгија.

Повеќе...

Обуки за подобрување на капацитетите на училиштата за развој на Еразмус+ апликации

Четврток, 21 ноември 2019 година

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во изминатиот период одржа две од серијата на обуки за училиштата: од 11 до 13 ноември во хотел Макпетрол, Маврово, за претставници од училиштата од Полошкиот регион и од 14 до 16 ноември во хотел Монтана, Крушево, за претставници од училиштата од Пелагонискиот регион.

Повеќе...

Одржана Еврогајденс конференција

Четврток, 14 ноември 2019 година

Во периодот од 8 до 10 ноември 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организираше Еврогајденс конференција за кариерно образование, која се одржа во хотел Есперанто во Струмица.

На конференцијата, која е во согласност со тригодишната програма на Еврогајденс мрежата, присуствуваа наставници од средни стручни училишта од Битола, Прилеп, Тетово, Гостивар и Велес кои работат како кариерни советници, а предавач беше експертката Васиа Ликова-Арсенова Илиева од Бугарија.

Повеќе...

Одржана Еврогајденс работилница

Четврток, 14 ноември 2019 година

Во периодот од 6 до до 8 ноември 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организираше Еврогајденс работилница за креирање на методологија и прашалник за Анлиза за кариерно образование, во хотел Есперанто во Струмица.

Работилницата е во согласност со тригодишната програма на Еврогајденс мрежата, на која присуствуваа вработени лица во Еврогајденс центарот при Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и која ја водеше експертката Васиа Ликова-Арсенова Илиева од Бугарија.

Повеќе...

13-11-2019 11:49

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТИ 2020

Овој повик за предлог-проект произлегува од Регулативата (ЕУ) бр. 1288/2013 на Европскиот парламент и на Советот од 11 декември 2013 година за воспоставување на „Еразмус+“: програмата на Унијата за образование, обука, млади и спорт (1)  како и од Годишните работни програми за 2019 и 2020 година на Еразмус+. Програмата Еразмус+ го опфаќа периодот од 2014 до 2020 година. Општите и конкретните цели на програмата Еразмус+ се наведени во членовите 4, 5, 11 и 16 од Регулативата.

Повеќе...

Учество на настан „Кон колаборативни практики“

Петок, 25 октомври 2019 година

Од 15 до 19 октомври, во Мадрид, Шпанија, се одржа настан „Кон колаборативни практики“, организиран со поддршка на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, а во соработка со Националните агенции од Шпанија, Велика Британија и Унгарија.

Повеќе...

Годишен состанок на членовите од Стратегиското партнерство „Млади на работа“

Петок, 25 октомври 2019 година

Во периодот од 12 до 14 септември 2019 година во Никозија, Кипар беше одржан годишниот состанок на членовите од Стратегиското партнерство „Млади на работа“.

Претставници на Националнат агенција беа г-ѓа Лидија Димова, директорка на Националната агенција и г.Јовица Митевски, кои на состанокот ги презентираа реализираните активности во изминатиот период, како дел од стратегиското партнерство „Млади на работи“.

Повеќе...

Учество на Саем за кариера и вработување

Вторник, 22 октомври 2019 година 

На 22 октомври се одржа Саем за кариера и вработување 2019 година, на платото при Универзитетот „Св Кирил и Методиј“.

Националната агенција за европските образовни програми и мобилност беше дел од овој саем со свој штанд и свои претставнички: г-ѓа Мартина Најдоски и г-ѓа Анабела Насковска.

Претставничките од Националната агенција им објаснуваа на студентите како да пополнат Европас кратка биографија, како и каде да аплицираат за студентска мобилност и пракса и какви сè можности нуди Националната агенција.

Повеќе...