tl_files/docs/eplus/images/2018/logo_erasmus_plus001_0.png   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en
     
tl_files/docs/eplus/images/2018/500x69_Banner_E+PRP.png

Моментално нема новости.

СЕ ОДРЖА ЕВРОГАЈДЕНС КРОС БОРДЕР СЕМИНАР

Среда, 15 мај 2019 година

На 14 и 15 мај во Блед, Словенија, се одржи Еврогајденс Крос бордер семинар на тема Вештини за во иднина.

Од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на овој семинар присуствуваше г-ѓа Анабела Насковска, вработена во Еврогајденс центарот.

Семинарот го отворија директорката на Агенцијата за вработување во Словенија, координаторот на Еврогајденс мрежата во Словенија и претставникот на Европската комисија во Словенија кои имаа воведен говор.

Потоа следуваа презентации, па сесии со работилници кои беа интерактивни. Исто така, на овој семинар се споделија и искуства за кариерно советување на сите групи од ученици, наставници до студенти и итн.

Повеќе...

ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Вторник, 14 мај 2019 година

Во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на 13 мај 2019 година, се одржа семинар на тема Интернационализација на стручното образование и обука, на кој свое излагање имаа гостинката од Финската национална агенција, г-ѓа Sari Turunen Zwinger, г-ѓа Мимоза Гицева од АСУЦ Боро Петрушевски, Скопје и г-ѓа Гордана Пецељ од Јосиф Јософовски, Гевгелија.

Семинарот го отвори г-ѓа Лулеса Илјази, раководител на Сектор за стратешки партнерства од областа на образованието, обука и млади,која ја презентираше агендата на настанот, а воедно ги презентираше и можностите на институциите за стекнување со Повелба во стручно образование и обука.

Директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Лидија Димова, во своето обраќање, на присутните, им ја презентира стратегијата на Европската унија во делот на интернационализација и како понатаму ќе се одвиваат работите за стекнување со ВЕТ чартерот.

Повеќе...

МЕЃУНАРОДЕН СОСТАНОК ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ОД ПОЛЕТО НА МЛАДИ СТРАТЕГИСКИ ПАРТНЕРСТВА ВО ПОЛЕТО НА МЛАДИ

Понеделник, 13 мај 2019 година

МЕЃУНАРОДЕН СОСТАНОК ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ОД ПОЛЕТО НА МЛАДИ СТРАТЕГИСКИ ПАРТНЕРСТВА ВО ПОЛЕТО НА МЛАДИ

Од 6 до 9 мај 2019 година во Шорл, Холандија, беше одржан меѓународен состанок помеѓу вработените за Стратегиски партнерства во полето на млади и претставник од Европската комисија во полето на млади.

За време на состанокот беа опфатени теми за подобрување на квалитетот на интелектуалните трудови, подобрување на административни проблеми со програмата, комуникација со корисници, како и следење на дисеминацијата на проектите.

Повеќе...

Прашања за Евридика експерт

Интервју со Проф. Д-р Мишо Докмановиќ

10 мај 2019 г.

НА: Професоре, какви се Вашите импресии од учеството во изготвувањето на еден Евридика извештај, во смисла на организацијата на процесот, релевантноста на темата и споредливоста на нашиот образовен систем со европските?

М.Д.: Минатата година за првпат ми се укажа можноста да учествувам  во подготовката на Евридика извештај во делот на високото образование. Во секој поглед тоа беше ново искуство за мене особено поради различните гледишта и методологија кои Европската Унија ги применува во делот на трошоците во високото образование. Нашиот високообразовен систем на формално ниво е усогласен со европскиот простор на високо образование, но постојат многу области каде што може да се подобри. Исто така, европското гледање на определени прашања се разликува од нашите. Конкретно, во рамките на извештајот кој го подготвував во врска со трошоците во високото образование, нашите востановени перцепции се сведуваат на висината на школарината за студиите, за разлика од европските искуства кои ги вклучуваат сите трошоци кои настануваат за студентот во текот на студиите.

Повеќе...

НАЦИОНАЛЕН НАТПРЕВАР НА УЧЕНИЧКИ КОМПАНИИ

Петок, 10 мај 2019 година

Денеска, во Трговски центар Веро Џамбо, се одржа Национален натпревар на ученички компании, кој беше поддржан од УСАИД.

Претставничката од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,  г-ѓа Анабела Наскова,  присуствуваше на овој натпревар на ученички компании.

Националниот натпревар беше наменет за сите средни стручни училишта од  Република Северна Македонија, кои беа претставени со свои дела и со свои штандови.

На националниот натпревар поздравни обраќања имаа директоторот на Фондот за иновации, г. Јован Деспотовски и претставникот од Junior Achievement Macedonia, кои напоменаа дека младите и претприемништвото се многу значаен фактор во цела Европа, па и кај нас.

Повеќе...

ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ЕРАЗМУС+ И ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ МРЕЖИ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ЕВРОПА

Петок, 10 мај 2019 година  

На 9 мај 1950 година, Роберт Шуман, го презентирал предлогот, попознат како „Шуманова декларација“, за создавање организирана Европа, како опција за одржување на мирот на, со војните разурнатиот и поделен, континент.

Во 1985 година, шефовите на земјите од Европската унија, на седницата во Милано, решаваат 9 мај да се слави како Ден на Европа. 

Од тогаш до денес 9 мај го симболизира стремежот кон единство, мир и просперитет во Европа.

Според Жан Моне ако треба одново да ја градиме Европа, треба да почнеме од образованието.

По тој повод Националната агенција за европски образовни програми и мобилност одржа презентации за Еразмус+ програмата и европските образовни мрежи во ССОУ Моша Пијаде- Тетово.

Повеќе...

ТАС настан: Повик за контакт семинар во Будимпешта, Унгарија

Тема на контакт семинарот: Enhancing capability of teachers and schools in planning and implementing their projects in order to have positive effect on early school leaving.

Цел:

Подобрување на способноста на наставниците и училиштата во планирањето и спроведувањето на нивните проекти со цел да имаат позитивен ефект врз раното напуштање на училиштето

  • Дали сте лидер во училиштето кој доживува висока стапка на напуштање во вашето училиште?
  • Дали вашите студенти често изгледаат здодевно и имаат тешкотии да се вклучат во наставата?
  • Дали многу од вашите ученици пропуштаат лекции, или кога тие се појавуваат тие честопати ги малтретираат и се потсмеваат со другите, се запоставуваат себеси или покажуваат недолично однесување?
  • Дали се обидувате да дадете се од себе, но не знаете како да ја смените погрешната училишна клима?
  • Дали работите за образовна невладина организација, мал и среден бизнис или сте од некој државен орган кој е активен за подобрување на состојбата на учениците преку предизвици на социо-економските потекла?
  • Дали се чувствувате мотивирани да добиете европска перспектива за тековните интервентни практики во справувањето со раното напуштање на училиштето, за да можете да ги вклучите во вашата национална / локална практика?
  • Дали сте отворени за размена на практики со други професионалци од областа од цела Европа со потенцијал за заеднички развој на меѓународни проекти?

Повеќе...

УЧЕСТВО НА САЕМ НА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЊУ ДЕЛХИ

Четврток, 9 мај 2019 година

УЧЕСТВО НА САЕМ НА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЊУ ДЕЛХИ

Од 2 до 4 мај, на покана на UNI AGENTS INDIA претставници од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г. Александар Богојевски и г. Астрит Реџепи и директорот на ФОН Универзитетот, г. Леон Бакрачески присуствуваа на саем за високо образование во Њу Делхи, Индија.

Повеќе...

Пријавување за Европската недела за стручно образование и обука 2019

Регистрацијата сега е отворена!

Постојат повеќе начини преку кои можете да учествувате на Европската недела за стручно образование и обука 2019 (https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/) и да бидете дел од заедницата. Тоа вклучува:

• Водење свој настан или активност, или

• Ширење на информација за Европската недела за стручно образование и обука 2019. 

За да го регистрирате вашиот настан или активност, посетете ја страната за регистрација(https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek2019). Откако ќе се одобри вашата регистрација, ќе бидете видливи на веб страната на Европската Комисија.

Ова е одлична можност да ја зголемите видливоста на вашиот настан или активност и вашата работа.

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК За ангажирање истражувачи (правни или физички лица) за спроведување национално истражување и анализа

Врз основа на предвидените цели и задачи за импелементација на истражувачкиот проект за влијанието на Клучната акција 2: Соработка за иновација и размена на добри практики„ (RAY-INNO) во рамките на Анализа базирана на истражување на Еразмус+ Млади во акција – РЕЈ, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (НАЕОПМ) објавува ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање истражувачи (правни или физички лица) за спроведување национално истражување и анализа.

Контекст на истражувањето

РЕЈ мрежата врши истражувачки проекти со фокус на различни аспекти од програмата Еразмус+ Млади во акција. Сижеа од овие истражувања може да се најдат на Веб страната RAY website; целосни концепти за активните проекти во 2019 година се достапни по барање.

Истражувачкиот проект за влијанието на Клучната акција 2 (КА2) се фокусира на еден специфичен формат за финансирање од Еразмус+ Млади во акција и неговото влијание.

KA2 поддржува неколку формати, клучни меѓу нив стратешките партнерства во областа на младите. На почетокот на сегашниот програмски циклус на Еразмус + во 2014 година, ваквите стратешки партнерства се насочени кон поддршка на развојот, трансферот и имплементацијата на иновативни практики на организациско, локално, регионално, национално или европско ниво. Во 2019 година, тие имаа за цел да промовираат квалитетна младинска работа, да промовираат јакнење и социјален претприемачки дух.

 

Повеќе...