Образованието оди напред, ние го следиме.

 

ЕРАЗМУС+ резултати од проекти


 tl_files/docs/eplus/2016/MT-img.png

Известување за MobilityTool+

Европската Комисија ја објави новата верзија на упатството за користење на алатката MOBILITY TOOL+. Документот е достапен во менито ДОКУМЕНТИ / ЕРАЗМУС+ УПАТСТВА И ПРИРАЧНИЦИ или директно на следниот линк.


TAC Тренинг курс: 30 октомври до 5 ноември 2016 година, Будимпешта, Унгарија

Тренинг курс - 30 октомври до 5 ноември 2016 година, Будимпешта, Унгарија

За овие пет дена на тренинг курсот ќе се спроведува во средина за учење на младинските работници која ќе влијае на начинот на нивното размислување со специфичен фокус на поддржување на учењето на младите лица во младинската работа и искуството во мобилноста за млади.

● Како креирате средина на учење со млади лица за мобилност на млади?
● Кои се предизвиците со кои се имате соочено за времетраењето на вашето искуство во двојазични или повеќе јазични групи?
● Како да поставите ‘добри’ прашања?
● Како го поддржувате процесот на рефлексија на младите лица? Како балансирате групна и индивидуална поддршка?
●  Како ги поддржувате младите лица за подигнување на свеста за нивните ‘скриени’ компетенции?

Повеќе...

Нови апликациски формулари за КА107 и преглед на буџети по региони

Во врска со програмата Еразмус+, клучна акција 1, КА107, Ве известуваме дека вториот рок за аплицирање е до 15.09.2016 година, 12:00 часот попладне. Апликациските формулари за програмата Еразмус+, КА107, втор рок за аплицирање се прикачени на ВЕБ страната на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на следниот линк.

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Сплит, Хрватска

Тема: Поврзување на јавните власти и образовните институции во Еразмус+ (Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+)

Целта на тренингот:

Целта на овој контакт семинар е да овозможи соработка на локални и регионални власти и образовните институции со единствена цел за дизајнирање на Еразмус+ проекти кои се засновани на модернизација и интернационализација на образование и обука.

Овој семинар претставува можност за наоѓање на Европски партнери со слични интереси за развивање на проекти идеи за нови Еразмус+ Стратешки Партнерства (КА2) во полето на училишно образование, стручно образование и обука и/или образование на возрасни.

Контакт семинарот ќе се реализира во Сплит, Р. Хрватска од 9 до 11 ноември 2016.

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Сплит, Хрватска

Тема: Поврзување на јавните власти и образовните институции во Еразмус+ (Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+)

Целта на тренингот:

Целта на овој контакт семинар е да овозможи соработка на локални и регионални власти и образовните институции со единствена цел за дизајнирање на Еразмус+ проекти кои се засновани на модернизација и интернационализација на образование и обука.

Овој семинар претставува можност за наоѓање на Европски партнери со слични интереси за развивање на проекти идеи за нови Еразмус+ Стратешки Партнерства (КА2) во полето на училишно образование, стручно образование и обука и/или образование на возрасни.

Контакт семинарот ќе се реализира во Сплит, Р. Хрватска од 9 до 11 ноември 2016.

Повеќе...

Годишна еТвининг конференција во Атина, 27-29 октомври 2016г.

Во согласност со работната програма за 2016г. Националната агенција за европски образовни програми има предвидено учество на двајца (2) наставници за еТвининг конференција во Атина-Грција на тема”еТвининг и дигитално граѓанство”.  чија цел ќе биде да реализираат активности за промоција на акцијата еТвининг како составен дел на програмата Еразмус+ на Европската Комисија. Износот на котизацијата и патните трошоци ги покрива Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Работен јазик на настанот ќе биде англиски.

Повеќе...

Нови апликациски формулари за КА105, КА205 и КА347 третиот рок 2016

Националната агенција ги објавува новите верзии на апликациските формулари за КА105, КА205 и КА347 за третиот рок 2016г. Истите можада да се превземат на во под-изборникот Апликациски формулари од менито ДОКУМЕНТИ на нашата веб страница.

Повеќе...

е-Твининг тематска конференција за професионален развој во Италија (Фиренца), 21-23 септември 2016

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира две (2) места на учество на еТвининг – тематска конференција за професионален развој во Италија (Фиренца) од 21 до 23 септември  2016 година. Организатор на настанот е Unità Nazionale eTwinning Italia (Agenzia Nationale Erasmus+INDIRE–www.erasmusplus.it). Темата на настанот е „Citizenship a new ethic for the 21st Century-the contribution of eTwininng“.

 

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Толедо, Шпанија

Theme/Тема: Recognition and validation in adult education (Признавање и валидација во образование на возрасни)

Целта на тренингот:

Промовирање на предлози за Проекти за мобилност (КА1) или стратешки партнерства (КА2) кои се поврзани со признавање и валидација на вештини во образованието на возрасни.

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Палермо, Италија

Theme/Тема:  European cooperation to promote intergenerational and intercultural exchange in non-formal and formal contexts (Европска соработка за промоција на меѓу-генерациската и меѓу-културната размена во не-формални и формални контаксти)

Целта на тренингот:

Со оглед на тоа дека бројот на мигранти расте во последниве неколку години, се појавува и потребата од помош и поддршка преку индивидуално учење (јазик, основно знаење и вредности на домашните општества) и за социјално учење (зајакнување на интеркултурно разбирање и заедничко почитување). Станува се поитно и поитно да се осигура заедничко разбирање за нови и компилирани предизвици со кои се соочуваме. Сепак, многу е важно да се промовира новата културна парадигма, се со цел да се стимулира позитивното дејство кое има за цел промовирање на активно граѓанство со различни традиции и култури. Смислата да се биде активен граѓанин во мултикултурно и мултиетничко општество е центар на овој семинар кој ќе стимулира заедничка рефлексија на инклузија и информирано граѓанство.

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Зандвоорт аан Зее (Zandvoort aan Zee), Холандија

Theme/Тема: Quality assurance in VET through Culture of Quality and Learning (Обезбедување квалитет во стручно образование и обука преку култура на квалитет и учење)

Целта на тренингот:

Осигурувањето на квалитетот е една од петте препораки од Копенхагенскиот процес за ВЕТ во Рига. Холандија и некои други земји работат на иновативни пристапи. Тоа претставува концепт каде културата на квалитетот е клучот за промена во ВЕТ институциите  врз основа  на интеграцијата на четири елементи:

Повеќе...

СОУ „Ѓошо Викентиев“ ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија

Средното Општинско Училиште „Ѓошо Викентиев“ од Кочани во рамките на проектот финансиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (преку Програмата Доживотно учење) ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија.