Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО ВТОРИОТ РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ АПЛИКАЦИИ ЗА АКЦИИТЕ KA105, KA125, KA205 И KA347!

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО ВТОРИОТ РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ АПЛИКАЦИИ ЗА АКЦИИТЕ KA105, KA125, KA205 И KA347! (26 април 2018, 12.00 часот пладне)

 

Вториот рок за доставување апликации за акциите KA105, KA125, KA205 и KA347  е 26 април, 12:00 часот пладне по средно-европско време. Аплицирањето се извршува преку онлајн апликациски форми што се достапни на линкот https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.

Упатството за поднесување онлајн апликации е достапно на следниот линк: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/model-application-forms_en.

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Лајпциг, Германија

tl_files/docs/eplus/epdocs/TCA/2017/TCA-Leipzig.jpg

Тема(Theme):Признавање: употреба и усогласување на ECTS со резултатите од учењето (Recognition: use and matching of ECTS with learning outcomes)

Целта на тренингот:

Целта на оваа активност е размена на знаења/искуства и развој на најдобрите практики за конкретни прашања во врска со признавње на мобилноста на студентите, стажирање (доброволно и задолжително) и мобилноста на вработените. Друг клучен елемент на активноста е формулирањето на излезните резултати од учењето во меѓународна перспектива.

Контакт семинарот ќе се реализира во Лајпциг, Германија од 28 до 29 ноември 2017.

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Варшава, Полска - 2017

tl_files/docs/eplus/epdocs/TCA/2017/tca-warsaw-2017.jpgТема (Theme): Инклузија во КА2 (INCLUSION WITHIN KA2)

Целта на тренингот:

Социјалната инклузија е едно од најважните прашања кои се подржани од Програмата Еразмус+ чија што цел е да помогне во справувањето со социоекономските промени, клучните предизвици со кои Европа ќе се соочи до крајот на деценијата и ќе ја поддржи имплементацијата на европската политика за развој, работа, еднаквост и социјална вклученост.

Да се овозможи поврзување на институциите од различни земји кои вклучуваат и луѓе со помали можности и тоа луѓе со:

 • Потешкотии во учењето: рано напуштање на училиштето , нискоквалификувани возрасни,
 • Економски пречки: луѓе со низок животен стандард, ниски приходи, приматели на социјална помош, луѓе во долгови или со финансиски проблеми,
 • Културни разлики: емигранти, бегалци, луѓе кои припаѓаат на национално или етничко малцинство со јазични потешкотии и потешкотии при адаптација и социјализација.
 • Социјални пречки

Повеќе...

ТАС Настан: АМБАСАДОРИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

tl_files/docs/eplus/epdocs/TCA/tca-MolinadeAragon.jpg11-17 ноември 2017 | Молина (Малага), Шпанија

Тренингот „Амбасадорите за вработување“ ги обучува учесниците со сет на алатки за поефикасно забрзување на вработувањата на нивната тагрет група во нивните локани заедници. Така, ќе се обезбедат информативни ресурси и ќе се развијат социјални компетенции.

 1. КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ:

Првиот блок на сесии ги истражува надлежностите кои ја зголемуваат можноста за вработување на младите луѓе:

 • Идентификација на клучните компетенции на пазарот на трудот
 • Зајакнување на клучните комптенции на пазарот на трудот:
 • Тимска работа 
 • Ефективна комуникација
 • Сертифицирање на компетенциите: Јутпас и Еуропас 
 • Идни трендови на пазарот на трудот: идни компетенции.

Повеќе...

ТАС настан: МЕНТОР плус – Подобрување на менторството во ЕВС

tl_files/docs/eplus/epdocs/TCA/2017/TCA-vienna.jpgТРЕНИНГ КУРС

30 октомври - 3 ноември 2017 | Виена, Австрија

Дали вие сте активен ментор во ЕВС?

Дали вие треба да станете ментор во ЕВС?

Вие сте ментор во ЕВС веќе некое време и имате потреба да ги рефлектирате вашата улога, вашите одговорности и предизвици?

Вие сте спремни да ги споделите своите искуства да запознаете други лица и нови практики и методи?

Тогаш аплицирајте веднаш!

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Главната цел на оваа активност е зголемување на квалитетот на менторство во ЕВС и поддршка на активни ментори кои работат со нивните волотери.

ОВА ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПРЕКУ:

- зголемување на знаењето за менторство во ЕВС, основното знаење за ЕВС генерално и во рамките на Еразмус+ Програмата: Млади во Акција
- развивање на заедничко разбирање за менторство со ЕВС

Повеќе...

ТАС Настан: СПРЕМНИ ЗА СВЕТОТ – АЛАТКИ ЗА ВОДЕЊЕ НА МЛАДИТЕ ЛИЦА ВО НИВНИОТ ЖИВОТ

tl_files/docs/eplus/epdocs/TCA/2017/TCA-helsinki.jpgСеминар / Конференција

12-15 септември 2017 | Хелсинки, Финска

Семинар и саем за алатки на информации за младите лица, водството и советувањето на младите лица: Споделување и оформување на добри пракси за испорака на информациите, водството и советување на младите лица кои се однесуваат на иднината на нивниот живот.

Целта на овој семинар е да се обидеме да ја видиме иднината на младите лица. Кои се идните мега трендови и како светот и нашите животи ќе се променат?  Кои се предизвиците со кои што би се соочиле младите лица во иднина? Како може младинската работа и информациите кои се однесуваат на младите лица да помогнат при соочувањето на младите лица со предвизиците кои што ги чекаат во иднина? Кои добри пракси веќе се достапни во Европа?

Повеќе...

ТСА настан: Сите за инклузија (фаза 1)

Тренинг курс

9-13 октомври 2017, Словачка

            Овој тренинг курс се фокусира на охрабрување и зајакнување на младинските работници и социјалните работници да започнат со инклузивни проекти со мешани групи преку Еразмус+ проекти.  Нашата главна цел е да го направиме Е+ поинклузивен, достапен за младите лица со помали можности.

“Сите за инклузија” е тренинг курс во две фази. Втората фаза ќе биде во мај 2018 година. Целите на тренинг курсот “Сите за инклузија” се следниве:

Повеќе...

ТАС Настан: Контакт семинар во Прага во областа на образованието за здравствено и социјална грижа

Тема: „Соработка во полето на образование за здравствена и социјална грижа“ (Cooperation in the field of Health and Social Care Education)

Целта на тренингот:

- Да се истражат факторите за креирање на успешни проекти како на локално, така и на меѓународно ниво со акцент на стручното образование и обука,

- да се даде можност за соработка меѓу институции во полето за стручно образование и обука;

- Да се зголеми бројот на мобилности за вработени, но и да им се овозможи на учесниците да ги искористат можностите кои ги нуди КА2- стратешките партнерства за понатамошен развој на нивните практики на меѓународно ниво,

 - Да се даде можност за размена на искуства меѓу различни институции во полето на стручно образование и обука.

Контакт семинарот ќе се реализира во Прага, Чешка од 11 до 14 октомври 2017.

Повеќе...

Евридика извештај: Време алоцирано за настава во редовното задолжително образование во Европа за 2016/2017 година

tl_files/docs/eplus/eurydice/2017pub/157px-208_EN_TT_2016_17_cover.jpgСоветот на Европската Унија  постави за цел лошите постигања во писменост, математика и наука кај 15 годишниците да се намалат под 15% до 2020 година. Но како европските земји ќе го постагнат ова? Ефективности учење зависи од многу фактори, но еден клучен елемент во процесот на учење на учениците е времето за настава кое што им е достапно. Како замјите ќе го организираат ограниченото време помеѓу различни предмети, осигурувајќи при тоа дека сите ученици имаат можност да го развијат својот потренцијал за учење во различни области?

Овој извештај го проучува препорачаното минимално време за настава во редовното задолжително општо образование во учебната 2016/2017 година во 42 европски образовни системи. Конкретно од Македонија, за овој извештај се обезбедени податоци за времето за настава по сите предмети во основно и средното образование. Извептајот вклучува и национални дијаграми што ги прикажуваат податоците по година и по предмет.

Повеќе...

Обука за ЕВС тековни волонтери преку Европски волонтерски сервис - ЕВС

Се повикуваат сите организации во Македонија кои тековно  во своите организации имаат волонтери преку Европски волонтерски сервис – ЕВС да достават информации за волонтерите со пополнување на табелата со податоци која може да се најде на подолу на оваа веб страница:

Податоците треба да се пополнат  најдоцна до 14 јуни (среда) 2017 година.

Датуми на одржување на ЕВС обуки:

Повеќе...

Евридика извештај: Учењето странски јазици во училиштата во Европа - Издание 2017

tl_files/docs/eplus/eurydice/2017pub/113px-Cover_KD_Languages2.jpgВо Европа има преку 600 официјални јазици. Европа е континент на значаен лингвистичка разнообразност, и истата се повеќе се зголемува со последните миграциски бранови. Изданието на Клучни податоци за учењето јазици во училиштата во Европа од 2017 година ги опишува главните образовни политики за наставата и учењето странски јазици цо 42 образовни системи во Европа.

Некои од прашањата што се одговорени во овој извештај се следните:

 • Колку време учениците поминуваат во учење странски јазици?
 • Кои се 10-те странски јазици што вообичаено се нудат за учење во училиштата?
 • Дали наставниците по странски јазици патуваат во странство за обука?
 • Колку ученици со мигрантско потекло го зборуваат наставниот јазик дома?
 • И уште многу други.

Повеќе...