tl_files/docs/eplus/images/2018/logo_erasmus_plus001_0.png   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en
     
tl_files/docs/eplus/images/2018/500x69_Banner_E+PRP.png

Моментално нема новости.

Прашања за Евридика експерт

Интервју со Проф. Д-р Мишо Докмановиќ

10 мај 2019 г.

НА: Професоре, какви се Вашите импресии од учеството во изготвувањето на еден Евридика извештај, во смисла на организацијата на процесот, релевантноста на темата и споредливоста на нашиот образовен систем со европските?

М.Д.: Минатата година за првпат ми се укажа можноста да учествувам  во подготовката на Евридика извештај во делот на високото образование. Во секој поглед тоа беше ново искуство за мене особено поради различните гледишта и методологија кои Европската Унија ги применува во делот на трошоците во високото образование. Нашиот високообразовен систем на формално ниво е усогласен со европскиот простор на високо образование, но постојат многу области каде што може да се подобри. Исто така, европското гледање на определени прашања се разликува од нашите. Конкретно, во рамките на извештајот кој го подготвував во врска со трошоците во високото образование, нашите востановени перцепции се сведуваат на висината на школарината за студиите, за разлика од европските искуства кои ги вклучуваат сите трошоци кои настануваат за студентот во текот на студиите.

Повеќе...

НАЦИОНАЛЕН НАТПРЕВАР НА УЧЕНИЧКИ КОМПАНИИ

Петок, 10 мај 2019 година

Денеска, во Трговски центар Веро Џамбо, се одржа Национален натпревар на ученички компании, кој беше поддржан од УСАИД.

Претставничката од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,  г-ѓа Анабела Наскова,  присуствуваше на овој натпревар на ученички компании.

Националниот натпревар беше наменет за сите средни стручни училишта од  Република Северна Македонија, кои беа претставени со свои дела и со свои штандови.

На националниот натпревар поздравни обраќања имаа директоторот на Фондот за иновации, г. Јован Деспотовски и претставникот од Junior Achievement Macedonia, кои напоменаа дека младите и претприемништвото се многу значаен фактор во цела Европа, па и кај нас.

Повеќе...

ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ЕРАЗМУС+ И ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ МРЕЖИ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ЕВРОПА

Петок, 10 мај 2019 година  

На 9 мај 1950 година, Роберт Шуман, го презентирал предлогот, попознат како „Шуманова декларација“, за создавање организирана Европа, како опција за одржување на мирот на, со војните разурнатиот и поделен, континент.

Во 1985 година, шефовите на земјите од Европската унија, на седницата во Милано, решаваат 9 мај да се слави како Ден на Европа. 

Од тогаш до денес 9 мај го симболизира стремежот кон единство, мир и просперитет во Европа.

Според Жан Моне ако треба одново да ја градиме Европа, треба да почнеме од образованието.

По тој повод Националната агенција за европски образовни програми и мобилност одржа презентации за Еразмус+ програмата и европските образовни мрежи во ССОУ Моша Пијаде- Тетово.

Повеќе...

ТАС настан: Повик за контакт семинар во Будимпешта, Унгарија

Тема на контакт семинарот: Enhancing capability of teachers and schools in planning and implementing their projects in order to have positive effect on early school leaving.

Цел:

Подобрување на способноста на наставниците и училиштата во планирањето и спроведувањето на нивните проекти со цел да имаат позитивен ефект врз раното напуштање на училиштето

  • Дали сте лидер во училиштето кој доживува висока стапка на напуштање во вашето училиште?
  • Дали вашите студенти често изгледаат здодевно и имаат тешкотии да се вклучат во наставата?
  • Дали многу од вашите ученици пропуштаат лекции, или кога тие се појавуваат тие честопати ги малтретираат и се потсмеваат со другите, се запоставуваат себеси или покажуваат недолично однесување?
  • Дали се обидувате да дадете се од себе, но не знаете како да ја смените погрешната училишна клима?
  • Дали работите за образовна невладина организација, мал и среден бизнис или сте од некој државен орган кој е активен за подобрување на состојбата на учениците преку предизвици на социо-економските потекла?
  • Дали се чувствувате мотивирани да добиете европска перспектива за тековните интервентни практики во справувањето со раното напуштање на училиштето, за да можете да ги вклучите во вашата национална / локална практика?
  • Дали сте отворени за размена на практики со други професионалци од областа од цела Европа со потенцијал за заеднички развој на меѓународни проекти?

Повеќе...

УЧЕСТВО НА САЕМ НА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЊУ ДЕЛХИ

Четврток, 9 мај 2019 година

УЧЕСТВО НА САЕМ НА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЊУ ДЕЛХИ

Од 2 до 4 мај, на покана на UNI AGENTS INDIA претставници од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г. Александар Богојевски и г. Астрит Реџепи и директорот на ФОН Универзитетот, г. Леон Бакрачески присуствуваа на саем за високо образование во Њу Делхи, Индија.

Повеќе...

Пријавување за Европската недела за стручно образование и обука 2019

Регистрацијата сега е отворена!

Постојат повеќе начини преку кои можете да учествувате на Европската недела за стручно образование и обука 2019 (https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/) и да бидете дел од заедницата. Тоа вклучува:

• Водење свој настан или активност, или

• Ширење на информација за Европската недела за стручно образование и обука 2019. 

За да го регистрирате вашиот настан или активност, посетете ја страната за регистрација(https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek2019). Откако ќе се одобри вашата регистрација, ќе бидете видливи на веб страната на Европската Комисија.

Ова е одлична можност да ја зголемите видливоста на вашиот настан или активност и вашата работа.

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК За ангажирање истражувачи (правни или физички лица) за спроведување национално истражување и анализа

Врз основа на предвидените цели и задачи за импелементација на истражувачкиот проект за влијанието на Клучната акција 2: Соработка за иновација и размена на добри практики„ (RAY-INNO) во рамките на Анализа базирана на истражување на Еразмус+ Млади во акција – РЕЈ, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (НАЕОПМ) објавува ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање истражувачи (правни или физички лица) за спроведување национално истражување и анализа.

Контекст на истражувањето

РЕЈ мрежата врши истражувачки проекти со фокус на различни аспекти од програмата Еразмус+ Млади во акција. Сижеа од овие истражувања може да се најдат на Веб страната RAY website; целосни концепти за активните проекти во 2019 година се достапни по барање.

Истражувачкиот проект за влијанието на Клучната акција 2 (КА2) се фокусира на еден специфичен формат за финансирање од Еразмус+ Млади во акција и неговото влијание.

KA2 поддржува неколку формати, клучни меѓу нив стратешките партнерства во областа на младите. На почетокот на сегашниот програмски циклус на Еразмус + во 2014 година, ваквите стратешки партнерства се насочени кон поддршка на развојот, трансферот и имплементацијата на иновативни практики на организациско, локално, регионално, национално или европско ниво. Во 2019 година, тие имаа за цел да промовираат квалитетна младинска работа, да промовираат јакнење и социјален претприемачки дух.

 

Повеќе...

Како да аплицирате за програмата Европски солидарен корпус

tl_files/docs/eplus/2019/images/esc-logo-en.pngПрограмата Европскиот солидарен корпус е отворена за кој било јавен или приватен субјект, во држава-учесничка или држава-партнер, без оглед дали е непрофитен или профитен, локален, регионален, национален или меѓународен, кој со своите активности работи на решавање на важни општествен предизвици, во корист на заедницата или општеството како целина. 

Водичот за програмата Европски солидарен корпус се наоѓа на следниот линк: 

 https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/european-solidarity-corps-guide-2019_en.pdf 

Апликантите од Северна Македонија имаат можност за аплицираат во Националната агенција за европски образовни програми (аплицирањето е електронски , за повеќе детали погледнете го Водичот за програмата) во следните 2 рока за аплицирање: 

Повеќе...

ОДРЖАНИ ДВА ИНФО ДЕНА ЗА ЕВРОПСКИ СОЛИДАРЕН КОРПУС

Петок, 19 април 2019 година

На 16 и 17 април, во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, се одржаа 2 инфо настани, со цел потенцијалните корисници да се информираат за новата програма Европски солидарен корпус“ - ЕСК, на Европската комисија.

Директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Лидија Димова, ги поздрави присутните и ги запозна со новата програма Европски солидарен корпус, при штово воведниот збор даде преглед на активностите кои Националната агенција ги направи за да биде дел од оваа програма и истата да биде достапна за сите заинтересирани од Македонија што сакаат да бидат дел од неа.

Повеќе...

ОДРЖАН РАБОТЕН СОСТАНОК ВО ООУ БРАТСТВО - СКОПЈЕ

Петок, 19 април 2019 година

Претставничката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Анабела Насковска, на 18 април, го посети ООУ Братство - Скопје, с.Г.Нерези, каде одржа работен состанок со директорката на училиштето, г-ѓа Сали Рухие и со дел од наставниот кадар.

Во ООУ Братство Скопје, се образуваат и воспитуваат ученици на македонски и албански јазик, и училиштето е збратимено со ОУ „Јахја Кемал“ - Бурса (Р.Турција).

Повеќе...