Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

Моментално нема новости.

Повик за контакт семинар во Зарагоза, Шпанија - рок за аплицирање: 14 ноември 2016

Тема (Theme):Размена на добри практики за успех во аплицирањето, проектниот менаџмент и ефектите од проектите (Exchange of good practices to succeed in applications, project management and impact)

Целта на тренингот:

Овој семинар нуди можност да се најдат европски партнери со слични интереси за развивање на идеи за нови проекти во Еразмус+ KA102/KA116 и KA202 (во областа на стручното образование и обука).

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Рим, Италија

Тема (Theme): Меѓународна обука, поддршка и контакт семинари за потенцијалните учесници во програмата (Transnational training, support and contact seminars of potential programme participants)

Целта на тренингот:

Осигурувањето на квалитетот е една од петте препораки од Копенхагенскиот процес за ВЕТ во Рига. Тоа претставува концепт каде културата на квалитетот е клучот за промена во ВЕТ институциите  врз основа  на интеграцијата на четири елементи:

Повеќе...

Тренинг курс: Интеркултурна Агенда за младинска мобилност - 5-10 декември/Софија, Бугарија

Тренинг курсот е за подобро разбирање на концептуалната и практичната димензија на младинската мобилност на 21-от век и поврзување на мобилност, интеркултурната свесност и учењето за животната средина на младите лица.

Цели: Доколку младите лица треба да играат важна, вредна и почитувана улога во нивната заедница на локално ниво, национално ниво и на Европско ниво за  тоа истото  им е потребно идеи за мобилност, ставови, очекувања и пракса. Ова се им е потребно за нивно охрабрување со лингвистичка и  културна различност во странство, дома и во виртуелна средина. Гледано од поширока перспектива, олеснување на мобилноста и за младите луѓе, вклучувајќи ги и оние во позиции во лоши услови и со помали можности, претставува значаен предизвик за младински работници.

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за Амбасадори на акцијата еТвининг

Врз основа на Решение  бр. Решение  бр. 02-790/2 од 28.09.201 донесена од Директорот, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува  ЈАВЕН ПОВИК за Амбасадори на акцијата еТвининг.

Во согласност со работната програма за 2016г. Националната агенција за европски образовни програми има предвидено селекција на 18 еТвининг амбасадори во Република Македонија кои ќе реализираат активности за промоција на акцијата еТвининг како составен дел на програмата Еразмус+ на Европската Комисија. Главна обврска на еТвининг амбасадорите ќе биде да активно соработуваат со Националната агенција во процесот на промоција на еТвининг акцијата во Република Македонија, во зголемувањето на членството во еТвининг на национално ниво, во зголемувањето на бројот на еТвининг проекти и подобрување на нивниот квалитет, во зголемување на присутноста на еТвининг и резултатите од неговите проекти во настаните во полето на образованието и медиумите на национално ниво.

Повеќе...

Покана за учество во вебинар за обука за пополнување апликации

Националната агенција за европски програми и мобилност Ве известува дека во четврток 29 септември 2016 година во 13.30 часот ќе одржи веб обука за поднесување на апликации од Клучната акција 205 Стратешки партнерства во полето на млади. Обуката ќе биде спороведена преку интернет алатка (вебинар), а ќе бидат опфатени правилата за учество на третиот рок 4 октомври 2016 година во полето на млади, разгледување на апликација и пополнување на истата, формирање на буџет и распределба на средствата.

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Букурешт, Романија

Тема/Theme:„Стратешки партнерства плус“ Плус за не-дискриминација во Европа (“Strategic Partnerships Plus” A plus for non-discrimination in Europe)

 

Целта на тренингот:

- Да се даде можност за создавање на партнерства кои ќе поднесуваат успешни апликации како и ефективно имплементирање на крос-секторски стратешки партнерства;

- Да се обезбедат потребните информации и вештини за разбирање и имплементирање на таквите партнерства;

 - Да се даде можност за размена на искуства и знаења меѓу организациите кои се вклучени во сите видови на активности за учење;

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Софија, Бугарија

Тема/Theme: Воведување на интеркативните методи во образовната инклузивност во редовното образование во училиштата и детските градинки (Interactive methods in the introduction of educational inclusion in mainstream schools and kindergartens)

Целта на тренингот:

-              Воведување  на таргет групите во нови методи за поддршка на образовната инклузија на деца со посебни образовни потреби;

-           Воведување во новите закони за предучилишно и училишно образование помеѓу таргет групите;

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Ниборг, Данска

Тема/Theme: Запознавање со данскиот формален и неформален образовен систем (An introduction to the Danish formal and non-formal educational system)

Целта на тренингот:

-          Децентрализација на младинската политика - во потрага на општинско младинска работа;

-          Премостување на младинската работа и образовниот систем;

-          Младински систем за насочување  - да им помогне на младите луѓе да го најдат патот до вработување и образование;

Повеќе...

Евридика издание: училишен и академски календар во 37 земји членки на мрежата

Во рамките на Евридика, објавени се училишниот и академскиот календар на 37 земји членки на мрежата. Овие календари даваат преглед на националните податоци за должината на улилишната/академската година, почеток и крајот на улилишната/академската година, должината и распоредот на празниците и бројот на работни денови. Клучните забелешки се прикажани преку компаративни графикони.

tl_files/docs/eplus/eurydice/2016pub/Academic Calendar 2016-17 - Copy.jpg   tl_files/docs/eplus/eurydice/2016pub/Dzchool Calendar 2016-17.jpg

Повеќе...

Oбука за ЕВС тековни волонтери преку Европски волонтерски сервис - Еразмус+; септември 2016

Се повикуваат сите организации во Македонија кои тековно во своите организации имаат волонтери преку Акција 2 Европски волонтерски сервис ЕВС да достават информации за волонтерите со овој онлајн формулар најдоцна до 15 септември (четврток) 2016 година. За секој волонтер се пополнува посебен апликациски формулар. По обработка на податоците организациите по е-маил ќе ги добијат сите детали за обуките кои ќе бидат организирани од НА за ЕВС волонтерите во Македонија.

Повеќе...