Нова брошура за ЕВРИДИКА

tl_files/docs/eplus/eurydice/2016pub/Brochure2016-de-rsz.png   tl_files/docs/eplus/eurydice/2016pub/Brochure2016-rsz.png   tl_files/docs/eplus/eurydice/2016pub/Brochure2016-fr-rsz.png
DE   EN   FR

Тематски извештаи и клучни податоци за македонскиот образовен систем од ЕВРИДИКА

Мрежата ЕВРИДИКА објави листа на тематски извештаи и клучни податоци што се однесуваат на образовниот систем на Република Македонија. Овие документи се достапни во електронски формат преку следните линкови

Повеќе...

Порталот ЕУРИПЕДИА со информации за македонскиот образовен систем

ЕВРИДИКА описот на македонскиот образовен систем е вклучен во листата на ЕУРИПЕДИА порталот. Описот е на англиски јазик и е достапен на следниот линк.

Описот на македонскиот образовен систем е прикажан согласно дефинираната структура на ЕУРИПЕДИА и содржи краток преглед за образовниот систем и детални информации за повеќе поглавја: 

Повеќе...