Дали ќе биде поддржано образованието за возрасни?

Да.

Образованието за возрасни ќе биде поддржано. Вработени, ученици и организации вклучени во образованието на возрасни ќе имаат корист од новата програма

Назад