Дали ќе биде поддржано високото образование?

Да.

Високото образование ќе биде поддржано. Вработените, студентите, универзитетите и другите организации вклучени во високото образование ќе имаат корист од новата програма. Студентите на постдипломски студии исто така ќе имаат можност да бидат финансирани од програмата, вклучувајќи ја позајмувачката шема предложена од Европската Комисија. Ве молиме имајте ги во предвид условите наведени погоре ( прашање 10) за високо образовни институции (ВОИ) да добијат Еразмус чартер за високо образование (ЕЧВО) со цел да имаат пристап до фондовите од новата програма.

Листата на наградени носители на Еразмус чартер за високо образование е објавено на “EACEA” веб сајтот.

Назад