Дали ќе има поддршка во реформите на правилата во образованието?

Да.

Спектарот на активностите ќе продолжат да ги опфаќаат правилата на образованиеот преку образованието и обуката. Реформите на правилата во младинскиот сектор ќе бидат финансирани во рамките на делот за млади.

Назад