Дали ќе има поддршка за континуиран професионален развој?

Да.

Асортиман од различни видови активности ќе продолжат да поддржуваат професионален развој преку областите за образование и обука. 

Назад