Дали ќе можам да пристапам на Леонардо база за пронаоѓање на партнери?

Во време на подготовка за новата програма Еразмус +, оваа дата база привремено е недостапна за тековно одржување и надградба.

Доколку се имате регистрирано на интернет страната, Националната агенција ќе ве контактира да ви даде подетални информации. 

Назад