Кои се меѓународните програми вклучени во новата Еразмус + програма?

Постоечката меѓународна соработка на програмите на Европската комисија во високото образование и обука ќе биде пренесена и во новата Еразмус + програма. Вклучени се:

• Жан Моне (Оваа програма е дел од постоечката програма за Доживотно учење)
• Еразмус Мундус
• Темпус
• Алфа
• Едулинк

Назад