Може ли да аплицираат за финансирање како поединец?

Не!

Во новата програма апликациите ќе треба да се испраќаатпреку организација, а не како индивидуа. Специфични отстапки ќе бидат направени за младинскиот сектор за да се овозможи неформални групи на млади луѓе да аплицираат.

Целосните критериуми за квалификуваност ќе биде објавени со повикот и до тогаш тешко е да се даде било какви дополнителни совети за спроведувањето на апликациоскиот процес.

Назад