Во моментов сум на проект со доделен грант преку програмата Доживотно учење, што значи за мене воведување на програмата Еразумс + ?

Доколку спроведувате тековен проект кој продолжува по 2013 година, договорот за грант ќе ви остане активен во новата програма, а понатамошните активностите ќе ги реализирате како што се планирани претходно.

Дури и ако Националните агенции се променат од јануари 2014 година, вашиот договор за било која активност потпишан за време на старата програма ќе остане валиден. 

Назад