Зошто називот Еразмус+? Кој го предложи називот?

Првенствено Европската Комисија го предложи називот “Еразмус за сите” со цел да ги унифицира сите програми под еден назив т.е под едно бренд име. Но предлогот беше одбиен од Европскиот парламент при што новото име што беше изгласано гласеше Еразмус+.

Сеуште не е јасно дефинирано дали под првенствениот предлог, називите на потпрорамите ќе продолжат.

Се уште не е јасно дефинирано дали според сегашниот предлог, имињата т.е називите на потпрограмите ќе продолжат со истите називи. Ние ја признаваме распространетоста на почитта и љубовта која се чувствува за тековните програми низ Европа, како и големиот придонес што го имаат постигнато програмите за образованието, обуката и учењето низ годините.

Назад