26 април 2018, 12:00 часот пладне: Краен рок за аплицирање за акциите КА105, KA125, КА205 и КА347

26-04-2018

26 април 2018, 12:00 часот пладне: Краен рок за аплицирање за акциите КА105, KA125, КА205 и КА347

Ве молиме посетете го линкот https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ за да поднесете апликација за акциите КА105, KA125, КА205 и КА347. Упатството за поднесување онлајн апликации е достапно на следниот линк: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/model-application-forms_en.

Назад