30.04.2012 (Понеделник) | Краен рок за поднесување на апликации за акцијата Обука на работно место (In Service Training) за секторските програми КОМЕНИУС и ГРУНДВИГ!

30-04-2012 - 01-05-2012

Вториот рок за аплицирање за акцијата Обука на работно место е до 30.04.2012 година за обуки кои би се одржале најрано со почеток од 01.09.2012 година а би започнале најдоцна 31.12.2012 година. На следниот линк имате база на обуки. Aпликациите се испраќаат во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. За подетални информации, апликациониот формулар како и  за начинот на аплицирање имате на следниве линкови:

-          за Грундгвиг.

-          за Комениус.      

Пред пополнување на формуларот, Ве молиме внимателно да го прочитате упатството за пополнување и поднесување на формуларот за предлог проекти PDF.

Прашања за Секторската програма Грундвиг

Александар Богојевски

Aleksandar.bogojevski@na.org.mk

Контакт тел. 075-402-923

 

Прашања за Секторската програма Комениус

Никола Јаулески

nikola.jauleski@na.org.mk

контакт тел. 075-402-807

Назад