Новости

21-01-2020 09:21

Повик за пријавување на учесници за Инфо ден за програмата „Европски солидарен корпус“

На 24 јанаури 2020 година, од 13.00 до 15.00 часот, во просториите на НА, ќе се одржи инфо ден за програмата „Европски солидарен корпус“ на Европската комисија.
Цел на овој настан е информирање на сите заинтересирани потенцијални корисници за можностите кои се отвораат преку програмата „Европски солидарен корпус“. Присутните детално ќе бидат запознаени со т.н. Волонтерски активности и Солидарни проекти кои ќе бидат достапни и отворени за аплицирање во НА.

Повеќе...

16-01-2020 11:15

Известување за работа во алатката Mobility tool

Ве известуваме дека алатката за пополнување и поднесување на финални извештаи “Mobility Tool+ - MT+” нема да биде во функција од 14.01.2020 до 16.01.2020 (15.30 часот).

Повеќе...

14-01-2020 13:51

ЈАВЕН ПОВИК за дополнување на база на ангажирани експерти во рамките на мрежата ЕВРИДИКА

Врз основа на предвидените цели и задачи за имплементација на ЕВРИДИКА, како и решението бр. 18-59/2 од 14 јануари 2020 година, донесено од Директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (НАЕОПМ), како национална единица за ЕВРИДИКА во Република Северна Македонија, објавува:

Повеќе...

09-01-2020 13:17

Прирачник за системот за регистрација на нови организации за акции управувани од националните агенции

Од 22 октомври 2019, организации кои учествуваат или имаат желба да учествуваат во акциите Еразмус+ или Европски солидарен корпус управувани од Националната агенција (децентрализирани клучни акции) треба сами да управуваат со информациите за нивните организации преку новиот систем за регистрација на организации.

 

Повеќе...

Одржана тркалезна маса во рамките на мрежата Евридика

Среда, 25 декември 2019 година

На 24 декември, во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност се одржа тркалезна маса во рамките на мрежата Евридика, модерирана од страна на Мартин Галевски, истражувач од областа на образованието.

На тркалезната маса воведно обраќање имаа Лидија Димова, директорка на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, одговорното лице на Националната единица на Евридика, Милена Петрушевска и ИПА координаторката во Министерството за образование и наука, Ивана Поповска.

Повеќе...

Одржана презентација на Европас и Еврогајденс мрежите

Недела, 22 декември 2019 година

Претставничката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Анабела Наскоска, на 13 декември, одржа презентација за Европас и Еврогајденс мрежите, во СЕПУГС Васил Антевски Дрен, на која присуствуваа ученици од училиштето. 

Повеќе...

Промовирана новата програма Европски солидарен корпус

Сабота, 21 декември 2019 година

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, на 10 декември, заедно со Секретаријатот за европски прашања и  Министерството за образование и наука, ја промовира новата програма во која пристапи нашата држава - Европски солидарен корпус (ЕСК).

Повеќе...

Посета на Еразмус+ канцеларијата во Тирана

Сабота, 21 декември 2019 година 

На покана на Еразмус+ канцеларијата од Република Албанија, од 15 до 17 декември, директорката на Националната агенција, г-ѓа Лидија Димова и раководителот на високо образование, г. Александар Богојевски, присуствуваа на работни состаноци во канцеларијата за Е+ во Тирана, Албанија, каде притоа одржаа презентација за трендовите во високото образование во Република Северна Македонија согласно проргамата Еразмус+. 

Повеќе...

Одржана работилница за ЕКАВЕТ

Четврток, 12 декември 2019 година

Во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, на 12 декември, се одржа работилница за Европска рамка за Осигурување на квалитет во стручното образование и обука (ЕКАВЕТ), која беше одржана од експертки од Националната агенција на Бугарија.

Повеќе...