Новости

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 1, 2 и 3

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објавува резултати од селекцијата на апликации за грантирање во рамките на Клучната акција 1, 2 и 3 (рок за аплицирање 30 април 2014г.):

Повеќе...

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 1

09 октомври 2014г.

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објавува резултати од селекцијата на апликации за грантирање во рамките на Клучната акција 1 (рок за аплицирање 24 март 2014г.):

Повеќе...

Нова понуда на онлајн Настани за учење во рамките на еТвининг

tl_files/docs/llp/twin/logo_etwinning.gifЦентралниот сервис за поддршка на акцијата еТвининг нуди два нови онлајн Настани за учење (Learning Events) што ќе бидат реализирани преку платформата http://learninglab.etwinning.net. Обуките преку овие онлајн Настани за учење ќе се реализираат кон крајот на септември и почетокот на октомври:

Повеќе...

Нова верзија на платформата TwinSpace во рамките на etwinning.net

 

European Schoolnet, како Централен сервис за поддршка на акцијата еТвининг, од денес ја пушти во функција новата платформа TwinSpace во рамките на порталот etwinning.net.

Повеќе...

Апликациски формулари за аплицирање за следниот рок 01 октомври 2014 (КА110, КА105, КА205, КА347)

Ги известуваме сите заинтересирани апликанти за програмата Ерасмус+ (во полето на млади) дека Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објави апликациските формулари, кои што се достапни во делот Документи/Апликациски формулари од овој портал, или на следните линкови:

Повеќе...

еТвининг е отворен за проекти предложени од училишта од иста земја

Скоро сите земји учеснички во еТвининг ќе учествуваат во пилот проектот со кој што ќе се дозволи училишта од иста земја да основаат и да реализираат заеднички проекти користејќи ја еТвининг платформата.

Од стартот на еТвининг во 2005, само училишта од различни земја може да започнат заеднички проект. Централниот сервис за поддршка сега реши да спроведе пилот и да ја отвори платформата за проекти од една земја со што ќе ја охрабри соработката на наставници и ученици од една иста земја. Ова ќе биде особено интересно за земјите со децентрализирани надлежности во училишното образование, каде постојат повеќе од еден официјален јазик или каде мрежата на училишта се простира и надвор од границите на матичната земја.

Повеќе...

Резултати од селекција на учесници за еТвининг семинарот во Коња

Од 18 до 20 септември 2014, во организација на турскиот Национален сервис за поддршка на акцијата еТвининг, во Коња (Konya) ќе се одржи еТвининг семинар на кој што ќе учествуваат наставници од 12 земји од цела Европа. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на 20 август 2014 објави повик за доставување на апликации за учество на еТвининг семинарот во Коња на кој што можеа да се пријават наставници од основните училишта (6-9 одделение) и наставници од средните училишта. По евалуацијата на пристигнатите апликации, НА донесе одлука да го финансира учеството на семинарот на учесници од следните училишта апликанти:

Повеќе...

Нов еТвининг TвинСпејс и многу други изненадувања за почеток на училишната година

Не пропуштајте ниту едно од новите изненадувања  и возбудливи можности  што ги започнува еТвининг во следните неколку недели. Добредојдовте назад во училиште!

ТвинСпејс е селосно преуреден со цел да се подобри соработката во рамките на  еТвининг проектите. Новата платформа ќе биде ставена во функција од средината на септември и поради тоа сите одобрени проекти потоа ќе имаат корист од него. Тоа ќе вклучува нови алатки и сосема нов дизајн со цел да се овозможи подобра комуникација меѓу партнерите и повеќе интуитивно корисничко искуство.

Повеќе...

еТвининг е отворен за проекти предложени од училишта од иста земја

Скоро сите земји учеснички во еТвининг ќе учествуваат во пилот проектот со кој што ќе се дозволи училишта од иста земја да основаат и да реализираат заеднички проекти користејќи ја еТвининг платформата.

Од стартот на еТвининг во 2005, само училишта од различни земја може да започнат заеднички проект. Централниот сервис за поддршка сега реши да спроведе пилот и да ја отвори платформата за проекти од една земја со што ќе ја охрабри соработката на наставници и ученици од една иста земја. Ова ќе биде особено интересно за земјите со децентрализирани надлежности во училишното образование, каде постојат повеќе од еден официјален јазик или каде мрежата на училишта се простира и надвор од границите на матичната земја.

Повеќе...

еТвининг мултилатерален семинар во Лион (Франција), 7-9 ноември 2014

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира пет места на еТвининг – мултилатералниот семинар во Лион (Франција) што ќе се одржи од 7 до 9 ноември 2014 година. Организатор на настанот е еТвининг Националниот сервис за поддршка на Република Франција (SCÉRÉN - http://www.cndp.fr/accueil/ - http://www.etwinning.fr/index.php?id=115).

Потенцијалните апликанти може да аплицираат за овие места најдоцна до 18 септември 2014. Покрај пополнетата апликациска форма, потенцијалните учесници треба да достават и кратка биографија во Еуропас формат и тековна состојба од централен регистар за училиштето.

Повеќе...