Новости

Презентација на ЕРАЗМУС+ пред членовите на СПУКМ

На ден 16.05.2014 година НАЕОПМ исзврши презентација на програмата Еразмус+ (Клучна акција 1, Високо образование) при СПУКМ во конгресниот центар во ОХРИД. На Презентацијата беа присутни Претседателот, Секретарот и сите членови на студентскиот парламент на СПУКМ.

Повеќе...

Повик за Еразмус+ Повелба за мобилност за стручно образование и обука (Vocational Education and Training Mobility Charter) за периодот 2015-2020

Ерасмус + Повелбата за мобилност за стручно образование и обука е наменето за поттикнување на организациите кои веќе имаат докажано квалитет во организирањето на ВЕТ мобилности на ученици и вработени за понатаму да ги развијат нивните меѓународни стратегии овозможувајќи им  да аплицират користејќи поедноставни процедури за аплицирање. Со тоа цели кон поедноставна процедура преку која организацијата испраќач аплицира за грант, организира мобилност за ученици и вработени и ги репортира нивните активности, а истовремено наградува, промовира и развива квалитет во мобилноста.

Повеќе...

Образовниот систем на Република Македонија на порталот EURYPEDIA!

Извршната агенција за образование, култура и аудиовизуелни политики го објави описот на образовниот систем на Република Македонија на порталот EURYPEDIA. Описот е на англиски јазик и е достапен на следниот линк https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia:Overview.

Повеќе...

Образовниот систем на Република Македонија на порталот EURYPEDIA

Извршната агенција за образование, култура и аудиовизуелни политики го објави описот на образовниот систем на Република Македонија на порталот EURYPEDIA. Описот е на англиски јазик и е достапен на следниот линк https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia:Overview.

Повеќе...

Учество на НА на Саемот на образование на УКИМ - 11 април 2014 Скопје

На ден 11.04.2014 година се одржа настан при Универзитетот Кирил и Методиј – Скопје со назив “Отворен ден запознајте го УКИМ ”. На овој настан присуствуваа поголемиот дел од Факултетите при УКИМ со свои штандови. Покрај Факултетите од Р. Македонија со свои штанд учествуваше и НАЕОПМ при што присутните на настанот беа информирани за програмата Еразмус+ воедно се промовираше и ЕУРОПАС.

Повеќе...

Повик за ERASMUS CHARTER за периодот 2014-2020

Извршната агенција за образование, култура и аудиовизулени политики при Европската Комисија го објави Повикот за доставување апликација за ERASMUS CHARTER за периодот 2014 - 2020 година. Сите детали за повикот може да се најдат на порталот на Извршната агенција.

Повеќе...

08-04-2014 10:10

Работилница за Клучна акција 2

Почитувани, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организира работилница за Клучната акција 2 – Соработка за иновација и размена на добри практики, за акцијата Стратешки партнерства. На работилницата ќе се дискутираат правилата за аплицирање, начинот за аплицирање и како се пополнува апликација.

Повеќе...

Работилница за Клучна акција 2

Почитувани, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организира работилница за Клучната акција 2 – Соработка за иновација и размена на добри практики, за акцијата Стратешки партнерства. На работилницата ќе се дискутираат правилата за аплицирање, начинот за аплицирање и како се пополнува апликација.

Работилницата ќе се одржи во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Заинтересираните лица да се пријават на следната електронска пошта info@na.org.mk најдоцна до 10.04.2014, 15.00 часот.

Повеќе...

Известување од ЕК користењето на податоците за апликантите од Participant Portal во апликациските формулари

Европската Комисија објави известување со кое што се појаснува кои податоци внесени во Порталот на учесници и апликанти се превземаат автоматски и се појавуваат во апликациските формулари. Следната табела дава преглед паралелно на полињата од Порталот и опис за нивниот статус во апликациските формулари:

Повеќе...

Презентација на Еразмус+ во Р.Ј. Корчагин Скопје -10 март 2014

На ден 10.03.2014 година Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во склоп на своите активности и во соработка со Францускиот Институт Скопје одржа работилница за обука и советување на билингвалните македонско-француски средни училишта за програмата Еразмус+ 2014-2020 во средното училиште Раде Јовчевски Корчагин од Скопје.

Повеќе...