Новости

Обрасци за временски распоред на активности за Клучна акција 1 и Клучна акција 3

На 07 март 2014 година Европската комисија ги објави официјалните верзии на Обрасците за временски распоред на активности за Клучна акција 1 и Клучна акција 3:

Образец за временски распоред на активности што мора да биде приложен кон апликациската форма за Клучна акција 1: Мобилност на млади и младински работници;

Образец за временски распоред на активности што мора да биде приложен кон апликациската форма за Стратешки партнерства;

Образец за временски распоред на активности  што мора да биде приложен кон апликациската форма за Клучна акција3: Структурен дијалог – состаноци помеѓу младите и носителите на одлуки во полето на младите.

Повеќе...

Работилница за Клучна акција 1

Почитувани,

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организира работилница за Клучната акција 1 – Мобилност за учење на индивидуи. На работилницата ќе се дискутираат правилата за аплицирање, начинот за аплицирање и како се пополнува апликација.

Работилницата ќе се одржи во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Заинтересираните лица да се пријават на следната електронска пошта info@na.org.mk до 06.03.2014.
Заинтересираните лица по електронска пошта ќе бидат известени за точниот датум и време на одржување на работилницата.

Повеќе...

Калкулатор за пресметка на оддалеченост на дестинации во Европа

Европската Комисија го објави калкулаторот за пресметка на оддалеченост на дестинации во Европа. Намената на оваа алатка е да се добие прецизен параметар за растојанието од местото на поаѓање до крајната дестинација во рамките на Еразмус+ мобилностите.

Повеќе...

Упатство за регистрација на потенцијалните апликанти за програмата ЕРАЗМУС+

Европската Комисија го објави Упатството за регистрација во системот за регистрирање и порталот за корисници на потенцијалните апликанти за програмата ЕРАЗМУС+.

Истиот може да се превземе од порталот на Националната агенција од следниот линк.

Повеќе...

Инфо ден за презентација на програмата ЕРАЗМУС+ во Општина Аеродром

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во склоп на своите активности во соработка со општина Аеродром одржа работилница за обука и советување за програмата Еразмус + 2014-2020. На работилницата беше објаснет начинот на аплицирање и можностите кои ги нуди европската програма за млади и образование Еразмус+.

Повеќе...

21-01-2014 13:42

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС ПЛУС

Програмата на ЕУ за образование, обука, млади и спорт 2014-2020, предложена од страна на Европската комисија на 23 ноември 2011 (во понатамошниот текст „Програмата“) се уште не е усвоена од Европската законодавна власт. Сепак, Комисијата донесе одлука да го објави овој Повик за предлог проекти со цел да им овозможи на потенцијалните корисници на грантови од Европската унија навремено да ги подготват своите проекти, а со тоа да се обезбеди непречено спроведување на самата програма во иднина.

Повеќе...

21-01-2014 13:35

Работен состанок на Директорот на Националната агенција г-дин Дарко Димитров и Министерот за образование и наука на Република Македонија г-дин Спиро Ристовски во однос на Јавниот Повик за програмата ЕРАЗМУС ПЛУС и изјави за медиумите.

Изјава на Директорот на Националната агенција Дарко Димитров

На 16ти декември на Генералната конференција за отпочнување на програмата Еразмус плус во Македонија, Националната агенција го најави повикот за поднесување на предлог проекти кој во текот на денешниот ден беше објавен на веб страната на Националната агенција, на официјалниот фејсбук профил и во дневните весници. 

Повеќе...

Erasmus+ програма во Македонија

Повеќе од 4 милиони млади луѓе, студенти и возрасни ќе добијат искуство и вештини за учење, тренинг или волонтерство во странство преку Erasmus+. Оваа програма ќе поддржи повеќе од 125.000 институции и организации да работат со соработници во други земји за да ги иновираат и модернизираат праксите за учење и младинска работа. 

Повеќе...

Генерална конференција за имплементација на ЕРАЗМУС ПЛУС програмата - 16 декември 2013

На 16 декември 2013 година, во хотелот Холидеј Ин во Скопје, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ја организира Генералната конференција за имплементацијата на ЕРАЗМУС ПЛУС програмата (2014-2020г.).

Повеќе...