Новости

1st International Week “ENCOUNTERING THE ERASMUS + (2014-2020) - SHARING ERASMUS EXPERIENCES

tl_files/docs/images/ERA/baner_erasmus_2013.JPG

Конференција за печатот на МОН и Националната агенција

На конференцијата за печатот што се одржа во просториите на МОН, Министерот за образование и наука Г-дин Спиро Ристовски даде приказ на досегашните резултати во искористеноста на европските фондови во делот на образование и млади.

Повеќе...

Работилница за акцијата Студиски посети во склоп на програмата Доживотно учење - август 2013

Во рамките на акцијата Студиски посети во склоп на програмата за “Доживотно Учење” , во август ќе се одржи работилница во просториите на Националната Агенција која ќе има за цел да ги информира корисниците за начинот на пополнувањето на апликациjaта за Студиски посети.

Повеќе...

Доделени се награди во рамките на ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА МЛАДИТЕ на Европската Комисија

Европската Комисија ги објави добитниците на награди од програмата Млади во Акција во рамките на Европската недела на младите во чии рамки три најуспешни проекти од програмата Млади во Акција се стекнаа со награди.

Повеќе...

15 октомври 2013 е втор краен рок за аплицирање за акцијата Студиски посети!

15 октомври 2013 е втор краен рок за аплицирање за акцијата Студиски посети!
Објавен е вториот рок за аплицирање за акцијата Студиски посети
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува втор рок за аплицирање за акцијата Студиски посети 2013-2014.

Повеќе...

Учество на Националната агенција на Меѓународниот академски курс – 08 јули 2013 (Градежен Факултет - УКИМ)

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на ден 08.07.2013 година во рамките на летниот меѓународен академски курс одржа презентација на програмите Доживотно учење (Еразмус, Комениус, Грундвиг, Леонардо да Винчи и Студиски посети) и Млади во акција.

Повеќе...

Одржан воведен состанок за добитниците на грант од Програмата „Млади во акција“

На ден 10.06.2013 година во просториите на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност се одржа воведен состанок за добитниците на грант од Програмата „Млади во акција“, (добитници на грант од првиот рок (1 февруари ) во 2013 година, во рамките на „Повикот за апликации 2013“ јавно објавен.

Повеќе...

Резултати за секторската програма Леонардо да Винчи - 2013

Објавени се резултатите од повикот за секторската програмата Леонардо да Винчи  Мобиности од  Програмата „Доживотно учење“  за Република Македонија.

Повеќе...

еТвининг работилница за професионален развој во Германија (Фрајбург), 07-09 ноември 2013

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира пет (5) места на еТвининг – Работилница за професионален развој во Германија (Фрајбург) од 07 до 09 ноември 2013 година. Организатор на настанот е Kultusministerkonferenz Pädagogischer Austauschdienst (Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich - http://www.etwinning.de/kontakt.html). Темата на настанот е „Europäische Partnerschaftsprojekte im Kindergarten und in der Grundschule: Mit Neugierde miteinander lernen“.

Повеќе...

Одржана работилница за потпрограмите Комениус и Грундвиг

На ден 16.04.2013 во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност се одржа работилница за потпрограмите Комениус и Грундвиг кои се составен дел на програмата Доживотно учење.

Повеќе...