Новости

ШТО Е ЦЕДЕФОП?

Европски центар за развој на стручна обука (ЦЕДЕФОП) е агенција на Европската Унија.

Основан во 1975, ЦЕДЕФОП е лоциран во Солун, Грција. Неговата задача е да го промовира развојот на стручното образование и обука (ВЕТ) во Европската Унија. Оваа работа ја врши преку анализирање и ширење на информации за стручното образование и обука, нивните системи, политики, истражувања и практики. Со тоа им се помага на специјалистите во ЕУ, да го развијат и подобрат стручното образование и обука во Европа.

Всушност, ЦЕДЕФОП е центар за експертиза и развој на стручно образование и обука на ниво на Европа. Центарот обезбедува совети, истражувања, анализи, споредбени информации и стимулира внатрешно-европска соработка преку организирање на форуми, конференции, и работилници на теми од заеднички интерес, како што се советувања, тренинг за постари работници, и признавање на учење надвор од образовните институции.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА

 • Тренинг менаџери на компании
 • Директори на институции за образование и стручна обука, центри или провајдери
 • Директори на центри за советување
 • Директори на центри за валидација и акредитација
 • Инспектори од областа на образованието и стручната обука
 • Класни раководители, наставници и обучувачи
 • Раководители на сектор
 • Менаџери за човечки ресурси
 • Сопственици/менаџери на мали и средни претпријатија
 • Педагошки или советници во центри за советување
 • Претставници на стопански комори/индустрија/занаети
 • Претставници на мрежи и асоцијации кои се бават со образование и обука
 • Претставници на образовни установи, канцеларии за вработување или центри за советување
 • Претставници на локални, регионални и национални институции
 • Претставници на синдикати
 • Истражувачи

Формуларот за аплицирање мора да биде пополнет и доставен онлајн на следната вебстрана. http://studyvisits.cedefop.europa.eu

ЦЕЛИ

 • Размена на иновативни идеи и пракси
 • Промовирање на квалитетот и транспарентноста на системите за образование и обука на земјите учеснички
 • Размена и учење на теми од заеднички интерес и од европски и од национални приоритети

Резултати од повикот за Грундвиг - Обука на работно место (втор рок)

Резултати од повикот за Грундвиг - Обука на работно место - втор рок 2012 во рамките на Програмата доживотно учење за Република Македонија на следниот линк.

Презентација на Грундвиг, Студиски посети и Леонардо да Винчи на Филозофски факултет Скопје

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на ден 20.03.2012 година со почеток во 15:00 часот во просториите на Филозофскиот Факултет во Скопје ќе одржи информативен ден за програмите Грундвиг, Леонардо Да Винчи и Студиски посети. Целта на инфо денот е информирање на граѓаните за можностите кои ги нудат програмите Грундвиг, Леонардо Да Винчи и Студиски посети како и начинот на аплицирање,придобивката од програмите како и критериуми за користење на програмите кои ги менаџира НАЕОПМ.

Резултати од повикот за Грундвиг - Обука на работно место (прв рок)

Резултати од повикот за Грундвиг - Обука на работно место 2012 во склоп на Програмата доживотно учење за Република Македонија на следниот линк.

Презентација на потпрограмите Грундвиг и Леонардо да Винчи во ОУ Блаже Конески Скопје

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на ден 16.02.2012 година со почеток во 14:00 часот во просториите на Основното училиште Блаже Конески во Општина Аеродром - Скопје ќе одржи информативен ден за програмите Грундвиг и Леонардо Да Винчи. Целта на инфо денот е информирање на граѓаните за можностите кои ги нудат програмите Грундвиг и Леонардо Да Вични како и начинот на аплицирање, критериуми за користење на програмите и можноста за аплицирање во Националната агенција за европски образовни програми. 

Фотографии од настанот можете да видите на следниот линк

Презентација на секторската програма Грундтвиг

На ден 23 декември 2011 година (петок), Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ќе одржи презентација на програмата „ Грундвиг“ на Универзитет 3-то доба при Филозофскиот факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, од 17.00 до 18.30 ч.

Повеќе...

Резултати од повикот за Грундвиг 2009

Резултати од повикот за Грундвиг 2009 во склоп на Програмата доживотно учење за Република Македонија на следниот линк.

Работилница за Партнерствата за учење

Во рамките на потпрограмата Грундвиг, на 22.01.2010 година во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност се одржа подготвителна работилница за акцијата Партнерства за учење.

Повеќе...