Новости

25-12-2012 22:13

Оддржан информативен ден за програмата за Доживотно учење во Прилеп

На 05 Ноември 2009 година во општина Прилеп се оддржа информативен ден за програмата за Доживотно учење посветен на подпрограмата Леонардо да Винчи и Грундвиг.

Повеќе...

Објавен е апликациониот формулар за Подготвителни Посети

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност го објавиапликациониот формулар за сите подпрограми од Програмата Доживотно Учење.

Формуларот можете да го преземете на следниов линк.

Грундвиг

Како се ракува со соодветен мобилен телефон?

Како да испратам е-меил на роднините во Норвешка?

Колку жените во Европа ги познаваат убавините на Македонија, и дали го пробале нашиот ајвар?

Повеќе...

Одржана работилница за Еразмус на Првиот Приватен Универзитет ФОН

Директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност г-дин Дарко Димитров и Координаторот за Програмата Доживотно Учење м-р Јован Попоски присуствуваа на работилница за Еразмус организирана од страна на Првиот Приватен Универзитет ФОН. На истата беа разработени повеќе отворени прашања во врска со начинот на спроведување на мобилностите од Еразмус за академската 2012/13. 

Слики од настанот можете да видите на следниот линк.

Резултати за подпрограма Еразмус за академска 2012/13

Резултатите од повикот за подпрограмата Еразмус од  Програмата „Доживотно учење“, за академската 2012/13 за Република Македонија можете да ги најдете на следниов линк. 

Објавен е апликациониот формулар за Подготвителни Посети

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност го објавиапликациониот формулар за сите подпрограми од Програмата Доживотно Учење.

Формуларот можете да го преземете на следниов линк.

Објавен е повикот за Програмата Доживотно учење за 2012

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објави повик за 2012 за програмата Доживотно Учење за подпрограмите Комениус, Еразмус, Леонардо да Винчи, Грундвиг и Студиски посети. За повеќе информации во врска со повикот погледнете на следниов линк.

Презентација на ЕРАЗМУС на Филолошки Факултет УКИМ

На ден 26 декември 2011 година (понеделник), Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ќе одржи презентација на програмата „Еразмус“ наФилозофскиот Факултет – Скопје, од 11.00 до 12.30 ч.

Повеќе...