Новости

Резултати од повикот за Грундвиг 2009

Резултати од повикот за Грундвиг 2009 во склоп на Програмата доживотно учење за Република Македонија на следниот линк.

Работилница за Партнерствата за учење

Во рамките на потпрограмата Грундвиг, на 22.01.2010 година во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност се одржа подготвителна работилница за акцијата Партнерства за учење.

Повеќе...

Повик за доделување на наградата Грундвиг во 2010 година

Грундвиг наградата во 2010 година се фокусира на „Иновативни пристапи во образованието и учењето на возрасните – Базични компетенции за социјално вклучување“.

Повеќе...

25-12-2012 22:30

Оддржан информативен ден во Кичево

На 2 Декември 2009 година во општина Кичево се оддржа информативен ден за програмата за Доживотно учење посветен на подпрограмите Комениус и Грундвиг.

Повеќе...

Оддржан информативен ден во Гостивар

На 25 Ноември 2009 година во општина Гостивар се оддржа информативен ден за програмата за Доживотно учење посветен на подпрограмата Грундвиг и Студиските посети.

Повеќе...

25-12-2012 22:19

Оддржан информативен ден за програмата за Доживотно учење во Свети Николе

На 12 Ноември 2009 година во општина Свети Николе се оддржа информативен ден за програмата за Доживотно учење посветен на подпрограмите Леонардо да Винчи, Грундвиг и студиските посети.

Повеќе...

25-12-2012 22:13

Оддржан информативен ден за програмата за Доживотно учење во Прилеп

На 05 Ноември 2009 година во општина Прилеп се оддржа информативен ден за програмата за Доживотно учење посветен на подпрограмата Леонардо да Винчи и Грундвиг.

Повеќе...

Објавен е апликациониот формулар за Подготвителни Посети

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност го објавиапликациониот формулар за сите подпрограми од Програмата Доживотно Учење.

Формуларот можете да го преземете на следниов линк.