Новости

Леонардо да Вични - Контакт семинар во Велика Британија

16 април е краен рок за доставување апликации за Леонардо да Винчи контакт семинарот во Велика Британија.

Повеќе...

Презентација на Грундвиг, Студиски посети и Леонардо да Винчи на Филозофски факултет Скопје

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на ден 20.03.2012 година со почеток во 15:00 часот во просториите на Филозофскиот Факултет во Скопје ќе одржи информативен ден за програмите Грундвиг, Леонардо Да Винчи и Студиски посети. Целта на инфо денот е информирање на граѓаните за можностите кои ги нудат програмите Грундвиг, Леонардо Да Винчи и Студиски посети како и начинот на аплицирање,придобивката од програмите како и критериуми за користење на програмите кои ги менаџира НАЕОПМ.

Објавен е апликациониот формулар за Подготвителни Посети

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност го објавиапликациониот формулар за сите подпрограми од Програмата Доживотно Учење.

Формуларот можете да го преземете на следниов линк.

Презентација на потпрограмите Грундвиг и Леонардо да Винчи во ОУ Блаже Конески Скопје

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на ден 16.02.2012 година со почеток во 14:00 часот во просториите на Основното училиште Блаже Конески во Општина Аеродром - Скопје ќе одржи информативен ден за програмите Грундвиг и Леонардо Да Винчи. Целта на инфо денот е информирање на граѓаните за можностите кои ги нудат програмите Грундвиг и Леонардо Да Вични како и начинот на аплицирање, критериуми за користење на програмите и можноста за аплицирање во Националната агенција за европски образовни програми.

Фотографии од настанот можете да видите на следниот линк.

Презентацијата за Комениус, Леонардо да Винчи, Студиски посети и Етвининг - ДУЦОР Партение Зографски Скопје

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во соработка со ДУЦОР „Партение Зографски“ од Скопје, Ве поканува на презентација за секторската програма Комениус (општо образование) за секторската програма Леонардо да Винчи (стручно образование и обука),кои се составен дел од Програмата „Доживотно учење“ на Европската комисија како и за акциите Студиски посети и Етвининг.

Повеќе...

Презентација на Леонардо да Винчи и Комениус во СОУ Коле Нехтенин Штип

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во соработка со СОУ „Коле Нехтенин“ од Штип, Ве поканува на презентација за Секторската програма Леонардо да Винчи (стручно образование и обука) и за секторската програма Комениус (општо образование) која е составен дел од Програмата „Доживотно учење“ на Европската комисија.

Повеќе...

Работилница за Леонардо да Винчи - 28 декември 2011

По барање на средните економски училишта во просториите на Националната Агенција се одржа работилница за секторската програма Леонардо да Винчи со цел да се информираат училиштата за начинот на пополнувањето на апликациите и можностите кои ги нуди Програмата.

Фотографии од настанот можете да видите на следниот линк .

Работилници за секторската програма Леонардо да Винчи

Во рамките на секторската програмата Леонардо да Винчи, во месец ЈАНУАРИ ќе се одржаатработилници во просториите на Националната Агенција кои ќе имаат за цел да ги информираме корисниците за начинот на пополнувањето на апликациите, како и да се обезбедат одговори на нејасните прашања во врска со пополнувањето на апликациите.

Повеќе...

Презентација на Леонардо да Винчи во АСУЦ Боро Петрушевски - Скопје, 21 декември 2011

На ден 21 декември 2011 година (среда), Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ќе одржи презентација на програмата „Леонардо да Винчи“ во АСУЦ  „Боро Петрушевски“  - Скопје, од 11.00 до 12.30 ч.

Повеќе...