Новости

Одржани работилници за Леонардо да Винчи

Во рамките на потпрограмата Леонардо да Винчи, во месец ЈАНУАРИ се одржаа работилници во просториите на Националната Агенција кои имаа за цел да ги информираат корисниците за начинот на пополнувањето на апликациите, како и да се обезбедат одговори на нејасните прашања во врска со пополнувањето на апликациите.

Повеќе...

Презентација на Леонардо да Винчи секторската програма

Почитувани,

На ден 9 Декември 2011 година (петок) од 11.00-13.00 ч., Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ќе одржи презентација на програмата „Доживотно учење“ со фокус на подпрограмата Леонардо да Винчи во СОЗУ „Кузман Шапкарев“ во Битола. 

Агенда од настанот.

Резултати од повикот за Леонардо да Винчи 2009

Резултати од повикот за Леонардо да Винчи 2009 во склоп на Програмата доживотно учење за Република Македонија на следниот линк.

Директорот на Националната агенција во посета на доброволното противпожарно друштво во Свети Николе

Со доделување на банер од програмата Леонардо да Винчи, Директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-дин Бошко Нелкоски го означи официјалното влегување на Доброволното противпожарно друштво Свети Николе во програмата. Притоа Директорот Нелкоски изрази задоволство од организираноста на ова друштво и искажа уверување дека во иднина ова друштво ќе продолжи да користи средства од Националната агенција.

Членовите на друштвото изразија огромна благодарност до Националната агенција за можноста да користат средства од програмата Леонардо да Винчи како би можеле да работат на создавање на партнерства со нивни сродни организации.   

Фотографии од настанот може да видете на следниов линк.

Започна со работа семинарот посветен на секторската подпрограма Леонардо да Винчи

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во соработка со КултурКонтакт Австрија во име на Австриското Министерство за образование, уметност и култура организира семинар за секторската подпрограма Леонардо да Винчи, која се однесува на целокупниот спектар на субјекти покриени од  стручното образование и обука.

Целта на семинарот е запознавање на учесниците со специфичните детали од подпрограмата, начините за пријавување, споделување на искуства за програмата со други корисници како и со правилата и роковите кои мора да се почитуваат. За таа цел на семинаот ќе присуствуваат тројца експерти од Австрија кои имаат огромно искуство во работата со оваа програма.

Настанот се оддржува  во периодото од  19 до 22 октомври во хотелот Милениум Палас – Охрид.

Резултати од повикот за Комениус - Обука на работно место (втор рок)

Резултати од повикот за Комениус - Обука на работно место - втор рок 2012 во рамките на Програмата доживотно учење за Република Македонија на следниот линк.

Резултати од повикот за Комениус - подготвителни посети 2012

Резултати од повикот за Комениус - Подготвителни посети 2012 во рамките на Програмата доживотно учење за Република Македонија на следниот линк.

Резултати од повикот за Комениус - Обука на работно место (прв рок)

Резултати од повикот за Комениус - Обука на работно место (прв рок) 2012 во склоп на Програмата доживотно учење за Република Македонија на следниот линк