Новости

ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ 2012 ЗА ПРОГРАМАТА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објави повик за 2012 за програмата Доживотно Учење за подпрограмите Комениус, Еразмус, Леонардо да Винчи, Грундвиг и Студиски посети.

Повеќе...

Објавени апликациските формулари за акцијата обука на работно место за секторските програми Комениус и Грундвиг

    Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објави апликациските формулари за акцијата Обука на работно место. За секторската програма Комениус апликацискиот формулар за акцијата Обука на работно место може да го најдете на следниов линк (http://www.na.org.mk/komenius.html), додека за секторската програма Грундвиг апликацискиот формулар е достапен на следниов линк (http://www.na.org.mk/grundtvig.html).

    Пред пополнување на формуларите, Ве молиме детално прочитајте го Упатството за пополнување и поднесување на формуларот за предлог проекти за акцијата Обука на работно место.

Објавен е апликациониот формулар за Подготвителни Посети

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност го објавиапликациониот формулар за сите подпрограми од Програмата Доживотно Учење.

Формуларот можете да го преземете на следниов линк.

Леонардо да Вични - Контакт семинар во Велика Британија

16 април е краен рок за доставување апликации за Леонардо да Винчи контакт семинарот во Велика Британија.

Повеќе...

Комениус - Контакт семинар во Хершинг, Германија

04 јуни 2012 е краен рок за доставување апликации за Комениус контакт семинарот во Хершинг, Германија. 

Повеќе...

Резултати од повикот за Комениус - Обука на работно место (прв рок) 2012

Резултати од повикот за Комениус - Обука на работно место (прв рок) 2012 во склоп на Програмата доживотно учење за Република Македонија на следниот линк

Резултати од повикот за Грундвиг - Обука на работно место (прв рок)

Резултати од повикот за Грундвиг - Обука на работно место 2012 во склоп на Програмата доживотно учење за Република Македонија на следниот линк

Резултати од повикот за секторската програма Леонардо да Винчи Мобилност

Резултатите од повикот за секторската програмата Леонардо да Винчи  Мобиност од  Програмата „Доживотно учење“  за Република Македонија можете да ги најдете на следнитe линкови: