Новости

Известување за корисниците на грант од програмата Доживотно учење

Во предходниот период Националната агенција се соочи со технички проблеми кои не дозволуваа генерирање на финални извештаи за акцијата Обука на работно место за подпрограмите Комениус и Грундвиг.

Повеќе...

Затворен вториот рок за Студиски посети 2012/13

Повикот за аплицирање за Студиски посети кои ќе се одвиваат помеѓу март и јуни 2013 е затворен.Во моментов Националните Агенции од земјите учеснички го спроведуваат процесот на селекција на кандидати.

Повеќе...

Доделувањето на грант од страна на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност на Министерство за здравство на Република Македонија

Со особена чест и задоволство Ве покануваме да бидете присутни на овој настан посветен на доделувањето на грант од страна на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност на Министерство за здравство на Република Македонија.

Повеќе...

Одржана работилница за Леонардо да Винчи Мобилности

На ден 01.10.2012 година, во просториите на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност со почеток во 11:00 часот се одржа работилница на која гостуваше Г-ѓа Матеја Обрез Вербич од Целје, Словенија.

Повеќе...

eTwinning Weeks 2012

Со кампањата eTwinning Weeks од 24 септември до 10 октомври, се охрабруваат наставниците од цела Европа да се придружат на оваа динамична и жива заедница од училишта каде тие ќе воспостават контакт со своите колеги од другите земји, разменуваат идеи, и заеднички ќе ги планираат колаборативните активности. Наставниците може да се зачленат во еТвининг преку Веб платформата www.etwinning.net.

Повеќе...

Резултати од повикот за секторската прорама Леонардо да Винчи - Подготвителни посети

Резултатите од повикот за секторската програмата Леонардо да Винчи Подготвителни посети од Програмата „Доживотно учење“ за Република Македонија можете да ги најдете на следниот линк:

Повеќе...

еТвининг работилница за професионален развој во Пуатје, Франција 16-18 ноември 2012

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира пет(5) места на еТвининг – Работилница за професионален развој во Пуатје (Франција) од 16 до 18 ноември 2012 година.

Повеќе...

Втор краен рок за аплицирање за акцијата Студиски посети

Објавен е вториот краен рок за аплицирање за акцијата Студиски посети. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува втор рок за аплицирање за акцијата Студиски посети 2012-2013.

Повеќе...

Трет краен рок за поднесување на апликации за акцијата Обука на работно место (In Service Training) за секторската програма ГРУНДВИГ

Третиот рок за аплицирање за акцијата Обука на работно место е до 17.09.2012 година за обуки кои би се одржале најрано со почеток од 01.01.2013 година а би започнале најдоцна 30.04.2013 година. На следниот линк имате база на обуки. Aпликациите се испраќаат...

Повеќе...

Трет краен рок за поднесување на апликации за акцијата Обука на работно место (In Service Training) за секторската програма КОМЕНИУС

Третиот рок за аплицирање за акцијата Обука на работно место е до 17.09.2012 година за обуки кои би се одржале најрано со почеток од 01.01.2013 година а би започнале најдоцна 30.04.2013 година. На следниот линк имате база на обуки. Aпликациите се испраќаат...

Повеќе...