Новости

Информативен ден- програмите Leonardo da Vinci и Grundtvig

    Националната агенција за европски образовни програми и мобилност со задоволство Ве повикува на информативен ден за секторската програма Leonardo da Vinci, која е наменета за стручно образование и обука и секторската програма Grundtvig наменета за образование на возрасни, кои се дел од програмата „Доживотно учење“ ( Lifelong Programme).

    Овој настан се организира во соработка на Националната агенција, Европската Комисија и Македонското здружение за образование на возрасни.

    Целта на информативниот ден е запознавање на потенцијалните корисници со можностите на програмата, начините за пријавување, како и со предвидените правила и рокови за аплицирање.

Општи информации

Специфичните цели на Програмата се споменати подолу. Тие обезбедуваат дека Програмата за Доживотно Учење гиподдржува и надополнува акциите кои се превземени од Земјите Членки и другите Земји кои учествуаат во Програмата, истовремено целосно почитувајќи ги нивните обврски кон содржината на системите за образование и обука и нивните културни и лингбистички разлики.

Повеќе...

Успешни приказни од Програмата Доживотно учење

    Видете кои се бенефитите од учествување во Програмата Доживотно учење. Корисници од Македонија веќе ја користат оваа Програма. Успешните приказни може да ги видите на следниве линкови:

Комениус
Грундвиг
Студиски посети

Учество на Република Македонија во Европските образовни програми

Почитувани,

    Со особена чест и задоволство Ве информираме дека со одлука на Европската комисија – Генерален директорат за образование и култура, Република Македонија ќе учествува во програмите за Доживотно учење и Млади во акција во 2012 година. Со ова македонските студенти, професори, стручен и администативен персонал, граѓански организации , училишта, градинки, универзитети, приватни компании ќе можат да бидат дел од овие европски програми.  Ова за Република Македонија е навистина силна порака, силен импулс кој треба да претставува поттик за понатамошно напредување.

Ви посакуваме успешно вклучување во програмите за Доживотно учење и Млади во акција.

Со почит,

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ 2012 ЗА ПРОГРАМАТА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објави повик за 2012 за програмата Доживотно Учење за подпрограмите Комениус, Еразмус, Леонардо да Винчи, Грундвиг и Студиски посети.

Повеќе...

Објавени апликациските формулари за акцијата обука на работно место за секторските програми Комениус и Грундвиг

    Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објави апликациските формулари за акцијата Обука на работно место. За секторската програма Комениус апликацискиот формулар за акцијата Обука на работно место може да го најдете на следниов линк (http://www.na.org.mk/komenius.html), додека за секторската програма Грундвиг апликацискиот формулар е достапен на следниов линк (http://www.na.org.mk/grundtvig.html).

    Пред пополнување на формуларите, Ве молиме детално прочитајте го Упатството за пополнување и поднесување на формуларот за предлог проекти за акцијата Обука на работно место.

Објавен е апликациониот формулар за Подготвителни Посети

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност го објавиапликациониот формулар за сите подпрограми од Програмата Доживотно Учење.

Формуларот можете да го преземете на следниов линк.

Леонардо да Вични - Контакт семинар во Велика Британија

16 април е краен рок за доставување апликации за Леонардо да Винчи контакт семинарот во Велика Британија.

Повеќе...