Новости

Комениус - Контакт семинар во Хершинг, Германија

04 јуни 2012 е краен рок за доставување апликации за Комениус контакт семинарот во Хершинг, Германија. 

Повеќе...

Резултати од повикот за Комениус - Обука на работно место (прв рок) 2012

Резултати од повикот за Комениус - Обука на работно место (прв рок) 2012 во склоп на Програмата доживотно учење за Република Македонија на следниот линк

Резултати од повикот за Грундвиг - Обука на работно место (прв рок)

Резултати од повикот за Грундвиг - Обука на работно место 2012 во склоп на Програмата доживотно учење за Република Македонија на следниот линк

Резултати од повикот за секторската програма Леонардо да Винчи Мобилност

Резултатите од повикот за секторската програмата Леонардо да Винчи  Мобиност од  Програмата „Доживотно учење“  за Република Македонија можете да ги најдете на следнитe линкови: 

Резултати за подпрограма Еразмус за академска 2012/13

Резултатите од повикот за подпрограмата Еразмус од  Програмата „Доживотно учење“, за академската 2012/13 за Република Македонија можете да ги најдете на следниов линк

Јавен повик за промотери за програмaта Доживотно Учење

Објавен е јавниот повик за промотори за програмата Доживотно учење. Интегралниот текст на повикот можете да го прочитате на следниот линк. 

17 септември 2012 е трет краен рок за поднесување на апликации за акцијата Обука на работно место (In Service Training) за секторскaтa програмa КОМЕНИУС!

Третиот рок за аплицирање за акцијата Обука на работно место е до 17.09.2012 година за обуки кои би се одржале најрано со почеток од 01.01.2013 година а би започнале најдоцна 30.04.2013 година. На следниот линк имате база на обуки. Aпликациите се испраќаат во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. За подетални информации, апликациониот формулар како и  за начинот на аплицирање имате на следниот линк

Пред пополнување на формуларот, Ве молиме внимателно да го прочитате упатството за пополнување и поднесување на формуларот за предлог проекти PDF

Прашања за Секторската програма Комениус

Никола Јаулески

nikola.jauleski@na.org.mk

Kонтакт тел. 075-402-807

 

17 септември 2012 е трет краен рок за поднесување на апликации за акцијата Обука на работно место (In Service Training) за секторскaтa програмa ГРУНДВИГ!

Третиот рок за аплицирање за акцијата Обука на работно место е до 17.09.2012 година за обуки кои би се одржале најрано со почеток од 01.01.2013 година а би започнале најдоцна 30.04.2013 година. На следниот линк имате база на обуки. Aпликациите се испраќаат во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. За подетални информации, апликациониот формулар како и  за начинот на аплицирање имате на следниот линк

Пред пополнување на формуларот, Ве молиме внимателно да го прочитате упатството за пополнување и поднесување на формуларот за предлог проекти PDF.

Прашања за Секторската програма Грундвиг

Александар Богојевски

Aleksandar.bogojevski@na.org.mk

Контакт тел. 02-3103-739

 

12 октомври 2012 е втор краен рок за аплицирање за акцијата Студиски посети!

Објавен е вториот рок за аплицирање за акцијата Студиски посети

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува втор рокза аплицирање за акцијата Студиски посети 2012-2013.

Втор  рок за аплицирање за Студиски Посети ќе се однесува на посети од Март 2013  до Јуни 2013:

Почеток на рок за аплицирање:            23 Јули 2012
Краен рок за аплицирање во:               12 Октомври 2012 

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ја објавува Програмата  2012-13 за акцијата СтудискиПосети. 

Апликацискиот формулар може да го најдете на следниов линк http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=8113&scid=74&artlang=EN 

Пред пополнување на формуларите, Ве молиме  внимателно да го прочитате водичот за апликанти DOC PDF.   

Апликациите се пополнуваат задолжително на јазикот на посетата наведена во апликацијата.