Новости

eTwinning Weeks 2012

Со кампањата eTwinning Weeks од 24 септември до 10 октомври, се охрабруваат наставниците од цела Европа да се придружат на оваа динамична и жива заедница од училишта каде тие ќе воспостават контакт со своите колеги од другите земји, разменуваат идеи, и заеднички ќе ги планираат колаборативните активности. Наставниците може да се зачленат во еТвининг преку Веб платформата www.etwinning.net.

Повеќе...

Резултати од повикот за секторската прорама Леонардо да Винчи - Подготвителни посети

Резултатите од повикот за секторската програмата Леонардо да Винчи Подготвителни посети од Програмата „Доживотно учење“ за Република Македонија можете да ги најдете на следниот линк:

Повеќе...

еТвининг работилница за професионален развој во Пуатје, Франција 16-18 ноември 2012

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира пет(5) места на еТвининг – Работилница за професионален развој во Пуатје (Франција) од 16 до 18 ноември 2012 година.

Повеќе...

Втор краен рок за аплицирање за акцијата Студиски посети

Објавен е вториот краен рок за аплицирање за акцијата Студиски посети. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува втор рок за аплицирање за акцијата Студиски посети 2012-2013.

Повеќе...

Трет краен рок за поднесување на апликации за акцијата Обука на работно место (In Service Training) за секторската програма ГРУНДВИГ

Третиот рок за аплицирање за акцијата Обука на работно место е до 17.09.2012 година за обуки кои би се одржале најрано со почеток од 01.01.2013 година а би започнале најдоцна 30.04.2013 година. На следниот линк имате база на обуки. Aпликациите се испраќаат...

Повеќе...

Трет краен рок за поднесување на апликации за акцијата Обука на работно место (In Service Training) за секторската програма КОМЕНИУС

Третиот рок за аплицирање за акцијата Обука на работно место е до 17.09.2012 година за обуки кои би се одржале најрано со почеток од 01.01.2013 година а би започнале најдоцна 30.04.2013 година. На следниот линк имате база на обуки. Aпликациите се испраќаат...

Повеќе...

Резултати од повикот за Комениус - Обука на работно место - втор рок 2012

Објавени се резултатите од првиот рок за доделување на грантови од акцијата Комениус - Обука на работно место - втор рок 2012

Повеќе...

Резултати од повикот за Комениус - подготвителни посети 2012

Објавени се резултатите од првиот рок за доделување на грантови од акцијата Комениус - Подготвителни посети 2012

Повеќе...

Објавен е вториот рок за аплицирање за акцијата Студиски посети

Националната агенцијата за европски образовни програми и мобилност го објавува вториот рок за аплицирање за грантови за акцијата Студиски посети во рамките на Програмата за доживотно учење.

Повеќе...

Информација до корисниците за работното време на НА во периодот 12.07.2012-19.07.2012

Почитувани корисници на европските образовни програми, Ве известуваме дека согласно одлуката на Владата на Република Македонија, работното време на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во наредните седум дена (12.07.2012-19.07.2012) ќе биде од 07.00 до 15.00 часот.

Повеќе...