Новости

Резултати од повикот за Комениус - подготвителни посети 2012

Објавени се резултатите од првиот рок за доделување на грантови од акцијата Комениус - Подготвителни посети 2012

Повеќе...

Објавен е вториот рок за аплицирање за акцијата Студиски посети

Националната агенцијата за европски образовни програми и мобилност го објавува вториот рок за аплицирање за грантови за акцијата Студиски посети во рамките на Програмата за доживотно учење.

Повеќе...

Информација до корисниците за работното време на НА во периодот 12.07.2012-19.07.2012

Почитувани корисници на европските образовни програми, Ве известуваме дека согласно одлуката на Владата на Република Македонија, работното време на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во наредните седум дена (12.07.2012-19.07.2012) ќе биде од 07.00 до 15.00 часот.

Повеќе...

Јавен повик за контакт точки за програмaта Млади во акција

Врз основа на Решение бр. 02-414/1 од 04.07.2012 г. донесено од Директорот, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува Јавен повик за Контакт точки за програмата Млади во акција

Повеќе...

еТвининг работилница за професионален развој во Жилина, Словачка 27-29 септември 2012

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира шест (6) места на еТвининг – Работилница за професионален развој во Жилина (Словачка) од 27 до 29 септември 2012 година.

Повеќе...

еТвининг работилница за професионален развој во Будимпешта, Унгарија 27-29 септември 2012

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира две (2) места на еТвининг – Работилница за професионален развој во Будимпешта (Унгарија) од 27 до 29 септември 2012 година.

Повеќе...

еТвининг работилница за професионален развој во Хазелт, Белгија 23-25 ноември 2012

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира две (2) места на еТвининг – Работилница за професионален развој во Хазелт (Белгија) од 23 до 25 ноември 2012 година.

Повеќе...

Одржан воведен состанок за добитниците на грант од потпрограмата „Леонардо да Винчи“, акција Мобилности

На ден 19.06.2012 година во просториите на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност се одржа воведен состанок за добитниците на грант од потпрограмата „Леонардо да Винчи“, акција Мобилности (Почетна стручна обука – IVT, Лица на пазарот на труд – PLM, Професионалци во стручно образование и обука – VETPRO).

Повеќе...

Резултати од повикот за Студиски посети - мобилност (прв рок) 2012

Објавени се резултатите од првиот рок за доделување на грантови од акцијата Студиски посети.

Повеќе...