Апликациски формулар за Еразмус

На следниов линк можете да го преземете апликацискиот формулар за Еразмус за акциите “студнетска мобилност за студирање” и “мобилност на наставен кадар за наставен ангажман” за академската 2013/14.

Детални информации за Програмата Еразмус можете да најдете на www.erasmus.mk, или од водичите за програмата Доживотно учење во Националниот повик за 2013.

Назад