DIG-IT up! Обука за вклучување на дигиталните алатки во младинската работа, основи на дигитална младинска работа

DIG-IT up! Обука за вклучување на дигиталните алатки во младинската работа, основи на дигитална младинска работа

tl_files/docs/eplus/epdocs/TCA/tca-civitavecchia.jpgТренинг курс

20-25 март 2017, Цивитавекиа Италија

 

Целта на одржување на овој тренинг курс е стекнување нови знаења и вештини како и изнаоѓање на креативни начини за комбинирање на аналогни и екстерни активности во младинската работа преку дигитални алатки и апликации кои се користат од младите.

Со овој тренинг курс ќе понуди решенија кои што ги содржат потребите на двете страни и ја поддржуваат комуникацијата помеѓу нив со изнаоѓање на начини за кои што можат младинските работници да бидат дигитални млади и да вклучат дигитални уреди во нивната работа.

Цели:

 • запознавање и доближување до популарни апликации и дигитални алатки, како што се: # QR Code, Instagram, Pinterest, Twitter, FB, Geocashing, lipdub, Whatsapp;
 • учење како да се користат различни простори (на отворено, аналогни / дигитални) и поддршка за создавање на соодветна средина за учење;
 • градење на позитивен и отворен став кон новите технологии и користењето на интернетот како алатка која овозможува ефикасна соработка со млади луѓе;
 • зближување на луѓето од различна (професионална) позадина заедно со цел споделување на искуства со младите кои се дигитализирани како и развивање на креативните дигитални методи за младинската работа.

Очекувани резултати:

За времетраење на овој тренинг курс ќе се работи со широк спектар на алатки и  апликации за да се искуси креативноста и интересните начини на нивното користење  како и да се подготват учесниците за развивање на свои идеи за нови методи за аплицирање за времетраењето на финалната сесија. Учесниците се поканети да изнајдат сеопфатни образовни аспекти на дигиталните алатки во областа на младинската работа со цел за вклучување на младите.

Методологија:

Времетраење од 4 работни дена на активности во група на млади работници и тренери од цела Европа. Нашиот предизвик е тоа го прават или онлајн и офлајн, за да се докажат и да научат дека не постои таква разлика меѓу овие два света, тие можат да разговараат едни со други, како и активностите што се нудат на младите може да почнат во една, а продолжи во друга и да се вратиме на почетокот сеуште одржување на идентитетот и значењето.

Профилот на учесниците:

Целна група се млади лидери, младинските работници, кои сакаат да ги подобрат своите способности, флексибилност и подготвеност за користење на дигитални уреди, онлајн режим и социјалните медиуми во нивната младост работа.

 • Учесници кои ги знаат само имињата на дигиталните апликации, се дигитални срамежливи;
 • Кои ќе ги користат овие апликации редовно, но сакаат да дознаат повеќе што се може да направи со нив,
 • Кои се способни за работа и комуникација на англиски јазик (кој ќе биде работен јазик за времетраењето на целиот курс).
 • Кои се способни да присуствуваат на целиот курс.
 • Кои сакаат да учат и да ги учат другите во текот на дискусиите или за време на оценувањето.

Тренингот ќе понуди учење со директно вклучување: Сите учесници ќе бидат воведени во игрите, активностите, ловење на богатство, мултимедијални творби и итн, се со цел да научат техники и пристапи кои вклучуваат отворени-и онлајн светови.

КРАЈНИОТ РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ е 15 февруари 2017 година на следниов линк:

http://trainings.salto-youth.net/6251.  

ТРОШОЦИ ЗА НАСТАНОТ:

Принципот на покривање на трошоци е следниов:

 • Организациски трошоци (сместување, храна) се покриени од  домаќинот/координаторот;
 • Патните трошоци  се покриваат од Националната агенција која испраќа учесници (во Вашиот случај НА Македонија);
 • Самиот учесник (индивидуално) најчесто покрива 5% од висината на патниот билет, освен ако нема побарување од домаќинот за одредени тренинзи и може да побара контрибуција за сместувањето.

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ќе овозможи 2 (две) лица да земет учество на овој меѓународен тренинг. Лицата треба да бидат претставници на невладина организација која работи на полето на млади и неформално образование во Македонија.

 

Назад