еТвининг во наставната програма за информатика за 6-то одделение

Со помош на нашата соработничка Гордана Јанакиевска, советник по информатика при Бирото за Развој во образованието, успеавме да ја вметнеме еТвининг платформата во наставната програма по информатика за 6 одделение.

Дадена е јасна препорака од БРО до наставниците да се користи еТвининг платформата и еТвининг алатките во нивната настава за изготвување на практични вежби. Во иднина работиме на тоа еТвинингот да биде застапен и во наставните програми по другите предмети.Во прилог можете да ја погледнете наставната програма за информатика.

Новата наставна програма по информатика за 6-то одделение е јавно достапна на Веб страницата на Бирото за развој на образованието.

Назад