30 април 2012 е втор краен рок за поднесување на апликации за акцијата Обука на работно место (In Service Training) за секторските програми КОМЕНИУС и ГРУНДВИГ!

    Вториот рок за аплицирање за акцијата Обука на работно место е до 30.04.2012 година за обуки кои би се одржале најрано со почеток од 01.09.2012 година а би започнале најдоцна 31.12.2012 година. На следниот линк имате база на обуки. Aпликациите се испраќаат во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. За подетални информации, апликациониот формулар како и  за начинот на аплицирање имате на следниве линкови:

Пред пополнување на формуларот, Ве молиме внимателно да го прочитате упатството за пополнување и поднесување на формуларот за предлог проекти PDF.

Прашања за Секторската програма Грундвиг

Александар Богојевски

Email: Aleksandar.bogojevski@na.org.mk

Контакт тел.: 075-402-923

 

Прашања за Секторската програма Комениус

Никола Јаулески

Email: nikola.jauleski@na.org.mk

Kонтакт тел.: 075-402-807

Назад