ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АПЛИКАЦИИ 2013-2014 ЗА АКЦИЈАТА СТУДИСКИ ПОСЕТИ

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува известввање за аплицирање за акцијата Студиски посети 2013-2014.

Ќе има два рока за аплицирање:

Прв рок за алицирање за Студиски Посети ќе се однесува на посети од Септември 2013 до Фебруари 2014:
Почеток на рок за аплицирање:     8 Фебруари 2013
Краен рок за аплицирање:              28 Март 2013


Втор  рок за аплицирање за Студиски Посети ќе се однесува на посети од Март 2014  до Јуни 2014:
Почеток на рок за аплицирање:            22 Јули 2013
Краен рок за аплицирање во:             15 Октомври 2013

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ја објавува Програмата  2013-14 за акцијата Студиски Посети. 

Апликацискиот формулар може да го најдете на следниов линк http://studyvisits.cedefop.europa.eu/Manager/AppForm/App_ins.asp?per_id=2462&lang=EN

Пред пополнување на формуларите, Ве молиме  внимателно да го прочитате Водичот за апликанти. и Каталогот 2013-2014 во кој што се објавени посетите од акцијата Студиски посети.
Апликациите се пополнуваат задолжително на јазикот на посетата наведена во апликацијата.

 

Назад