Национален повик за програмата Доживотно учење за 2013 година

Повик за апликации

Програма Доживотно Учење 2013

Релевантна документација

Европски Повик - преземи

Национален Повик Р. Македонија - преземи

Стратешки приоритети 2013 - преземи

Водичи за корисници: 

  1. Општи одредби - преземи
  2. Подпрограми и акции - преземи
  3. Описи на акции - преземи

Рокови за поднесување на апликации:

Подпрограма - акција Рок (2013 година)
КОМЕНИУС  
Обука на работно место 16 Јан; 30 Aпр; 17 Сеп
Подготвителни посети 31 Jaн
ЕРАЗМУС  
Подготвителни посети 31 Јан
Мобилност на студенти (за студирање) 08 Мар
Мобилности за наставен кадар (за наставни ангажмани) 08 Мар
Организација на мобилност 08 Мар
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ  
Подготвителни посети 31 Јан
Мобилност - Почетна стручна обука 01 Феб
Мобилност - Лица на пазарот на труд 01 Феб
Мобилност - Професионалци во стручно образование и обука 01 Феб
ГРУНДВИГ  
Подготвителни посети 31 Јан
Обука на работно место 16 Јан; 30 Aпр; 17 Сеп
Посети и размени 8 недели пред одржување
СТУДИСКИ ПОСЕТИ  
Студиски посети за професионалци во образованието и стручната обука 28 Мар; 15 Окт
   

Назад