Објавен е водичот за Еразмус+ програмата за 2019 година

Овој Водич за програмата Еразмус+ е алатка за секој оној кој би сакал да има темелно познавање на она што е Програмата Еразмус +. Овој документ главно се однесува на оние кои сакаат да бидат:

  • учеснички организации: што значи оние организации, институции, тела кои организираат активности кои што се поддржани од Програмата;
  • учесници: што значи оние поединци (студенти, учесници, учесници, ученици, возрасни ученици, млади луѓе, волонтери или професори, наставници, обучувачи, младински работници, професионалци од областа на образованието, обуката, младите и спортот итн.) кои  што се вклучени во активности организирани од организациите учеснички.

Секоја година, илјадници проекти се поднесуваат  од организации од цела Европа за да добијат финансиска поддршка од програмата Еразмус +; поради оваа причина, Комисијата воспостави транспарентен процес на евалуација чија цел е обезбедување на грантови за најдобрите проекти:

  • за повеќето Акции, сите правила и услови за добивање грант од Програмата се наведени во овој Водич на Програмата;
  • за некои други акции, кои се споменати само во овој водич за програмата, правилата и условите за добивање грант се опишани во конкретни повици за предлози објавени од или во име на Европската комисија.

При планирањето на апликацијата, потенцијалните организации-учеснички, исто така, можат да бидат инспирирани и информирани од други референтни документи; некои од овие документи се наведени во Анекс IV од овој Водич.

 

Назад