Оддржан информативен ден во Тетово

    На овој настан кој предизвика огромен интерес кај пошироката јавност во општина Тетово, беа презентирани можностите и целите  на програмата за Доживотно учење.

    Директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност г-дин Бошко Нелкоски во своето излагање потенцираше дека Тетово како универзитетски град и град во кој има бројни основи и средни училишта максимално може да ги искористи можностите кои ги нуди програмата за Доживотно учење особено потпрограмите Еразмус и Комениус. 

    Останататите вработени во Националната агенција пред тетовци ги претставија програмите Еразмус и Комениус.

Фотографии од настанот може да видете на следниов линк.

Назад