Одржана Еврогајденс конференција

tl_files/tiny_templates/sliki/zana sliki/72672052_827038837747837_594443904925827072_n.jpgЧетврток, 14 ноември 2019 година

Во периодот од 8 до 10 ноември 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организираше Еврогајденс конференција за кариерно образование, која се одржа во хотел Есперанто во Струмица.

На конференцијата, која е во согласност со тригодишната програма на Еврогајденс мрежата, присуствуваа наставници од средни стручни училишта од Битола, Прилеп, Тетово, Гостивар и Велес кои работат како кариерни советници, а предавач беше експертката Васиа Ликова-Арсенова Илиева од Бугарија.

На конференцијата на учесниците им беа дадени насоки за кариерно советување и на кој начин да ги спроведуваат во своите училишта.

Вториот ден од конференцијата вклучуваше и вежби за кариерно советување што наставниците треба да ги применуваат со своите ученици.

Назад