ОДРЖАНИ РАБОТИЛНИЦИ ЗА КА102

tl_files/docs/eplus/2019/photos/feb/ka102/IMG_9087.JPGСреда 30 јануари 2019 година

Нa 24 и 25 јануари 2019 година, во новите простории на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, се одржаа две работилници за Клучна акција 102 – Мобилност на ученици и кадар/вработени од областа на стручно образование  и обука.

На  работилниците присуствуваа голем број на лица  од различни сектори: средни стручни училишта, компании, невладини организации, фондации итн.

На работилниците се дискутираше за можностите за аплицирање во полето на стручното образование и обука:

Присутните беа поттикнати  и охрабрени да ги поднесат апликациските формулари до крајниот рок за аплицирање 5.2.2019 година, до 12.00 часот на пладне.

tl_files/docs/eplus/2019/photos/feb/ka102/IMG_9088.JPG

Назад