Повик за аплицирање за Еразмус+ Повелба за високо образование (2019)

Повик за Ерасмус+ Повелба за мобилност за високо образование (Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 - Selection 2019

 

tl_files/images/erasmus+baner_home.jpg

Еразмус+ Повелбата за високо образование обезбедува општа квалитативна рамка за европските и меѓунардоните активности за соработка кои што високо-образовните институции можат да ги реализираат во Програмата. Доделувањето на Еразмус Повелбата за високо образование е пред-услов за сите високо-образованите институции од програмските земји и кои што сакаат да учествуваат во трите клучни акции од Еразмус+. 

 

Како да се аплицира?

Крајниот рок за пријавување за стекнување  на Повелбата за мобилност за високо образование е 22ри март 2018, до 12:00 часот на пладне (централно европско време). Има само еден рок за аплицирање во 2017 година. 

Европската Комисија го управува системот за он лајн аплицирање, вклучувајќи го и објавувањето на електронската апликација и придружната документација

Внимателно да се разгледаат следните документи:

  • Повик (EN, FR, DE)
  • Упатство за пополнување на онлајн формуаларот за аплицирање (EN, FR, DE)
  • Насоки за процесот на аплицирање
  • Контакт: За прашања поврзани со содржината на апликацискиот формулар прво консултирајте го Упатството за апликанти, а доколку сепак имате дополнителни прашања тогаш обратете се по емаил на EACEA-ECHE@ec.europa.eu. За сите технички прашања пишувајте на следната емаил адреса EACEA-HELPDESK@ec.europa.eu или на телефон +32 2 299 0705.

Назад