Повик за Еразмус+ Повелба за мобилност за стручно образование и обука (Vocational Education and Training Mobility Charter) за периодот 2015-2020

 

 

Ерасмус + Повелбата за мобилност за стручно образование и обука е наменето за поттикнување на организациите кои веќе имаат докажано квалитет во организирањето на ВЕТ мобилности на ученици и вработени за понатаму да ги развијат нивните меѓународни стратегии овозможувајќи им  да аплицират користејќи поедноставни процедури за аплицирање. Со тоа цели кон поедноставна процедура преку која организацијата испраќач аплицира за грант, организира мобилност за ученици и вработени и ги репортира нивните активности, а истовремено наградува, промовира и развива квалитет во мобилноста.

Апликантот или конзорциумот треба да имат успешно реализирани одреден број на Леонардо да Винчи проекти за мобилност преку претходната Програма за Доживотно учење 2007 – 2013.

Крајниот рок за поднесување на апликации за Повелба за мобилност за стручно образование и обука е 22ри септември 2014, до 12:00 часот на пладне.

Внимателно да се разгледуваат следните документи:

  1. Повик I дел (eng mk)
  2. Повик II дел (engmk)
  3. Формулар за аплицирање

 

Назад