Повик за поднесување на апликации за учество на меѓународниот семинар за програмата Млади во акција

Објавен е повикот за поднесување на апликации за учество на меѓународниот семинар од програмата Млади во акција што ќе се одржи од 12 до 14 декември 2012 во Скопје.

Повикот и соодветниот апликациски формулар можете да ги најдете на следните линкови:

Повик за меѓународниот семинар од програмата Млади во акција;

Апликациски формулар.

 

The Call for submission of applications for participation in the international contact making seminar of the Youth in Action Programme, that will take place in Skopje from 12 to 14 December 2012, has been announced.

The Call and the respective applciation form can be downloaded from the following links:

CALL FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS FOR PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL CONTACT MAKING SEMINAR OF THE YOUTH IN ACTION PROGRAMME (Skopje, 12-14 December 2012);

APPLICATION FORM.

Назад